คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิเต็มตั้งแต่ 10 นาทีแรก ปชช.พบปัญหารอรับ OTP นานจนสิทธิเต็ม

คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิเต็มตั้งแต่ 10 นาทีแรก ปชช.พบปัญหารอรับ OTP นานจนสิทธิเต็ม

วันที่ 20 ม.ค. 64 ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตกในจำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์เต็มตั้งแต่ 10 นาทีแรกโดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6.00 น.

CordWord new copy Recovered 01 HATYAITODAY

ทั้งนี้ทางประชาชนในบางส่วนได้พบปัญหาการลงทะเบียนในครั้งนี้คือ ข้อความรหัสยืนยันตัวตน หรือ OTP นานโดยใช้เวลากว่าที่ข้อความจะเข้าประมาณ 5-10 นาที ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับครั้งที่ผ่านมา และเมื่อข้อความ OTP เข้าก็พบว่าสิทธิ์โครงการคนละครึ่งจำนวนสิทธิ์ได้เต็มแล้ว และทางรัฐบาลได้มีโครงการเราชนะ โดยเป็นโครงการใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อแจกเงินเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

1611105955982 HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์จะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : คนละครึ่ง

Next Post

ปลดล็อคเงื่อนไขโครงการสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เงินอุดหนุนเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

Wed Jan 20 , 2021
ปลดล็อคเงื่อนไขโครงการสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เงินอุดหนุนเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท หลังที่มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ที่เปิดให้ลงทะเบียนในครั้งแรกนั้น พบว่าติดปัญหาในด้านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทั้งด้านผู้จบการศึกษาใหม่ และด้านนายจ้างสถานประกอบการ  ทางคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 1.ผู้จบการศึกษาใหม่ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี หากมีอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี 2562 เป็นต้นไป 2.เงื่อนไขสำหรับนายจ้าง ในการจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดนรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือน ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท ปวช. ไม่เกิน 4,700 และ ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท 3.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง ปรับใหม่เป็นรัฐบาลจ่างเงินอุดหนุน 3 ครั้งต่อเดือน จากเดิมที่กำหนดให้นายจ้างจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง ดังนี้ -นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐบาลจ่างเงินอุดหนุนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป -นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป -กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไข แต่การจัดทำเอกสารในระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  โทร. 074-234089 HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปลดล็อคเงื่อนไขโครงการสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เงินอุดหนุนเดือนละไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท