นายไพเจน พร้อมทีมบริหารเข้ารับตำแหน่งอบจ.สงขลา เตรียมเดินหน้าพัฒนาเมือง

นายไพเจน พร้อมทีมบริหารเข้ารับตำแหน่งอบจ.สงขลา เตรียมเดินหน้าพัฒนาเมือง

วันที่ 15 ก.พ. 64 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมบริหาร และสมาชิก ส.อบจ.ทุกท่าน ได้เข้าสักการะสิ่งที่ สำนักงาน อบจ.จังหวัดสงขลาและพร้อมเข้ารับตำแหน่งโดยเวลา 10.30 น.ได้ทำการเปิดประชุมสภาส.อบจ.โดยมีท่านจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานการประชุมสภา อบจ. สงขลา สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2564
150959568 229785698826684 6443103428253372614 o HATYAITODAY
ต่อมาช่วงเวลา 13:30 ในวันเดียวกันนายไพเจน มากสุวรรณ์และทีมบริหารได้ลงพื้นที่จุดที่ 1 หน้าโรงพยาบาลสงขลา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ก่อสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนไฟฟ้าพร้อมขยายลานจอดรถของโรงพยาบาลสงขลา เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และลงพื้นที่จุดที่ 2 ท่าแพขนานยนต์สงขลาลงพื้นที่แพขนานยนต์พร้อมเข้าพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาการสัญจรข้ามฟากทะเลสาบสงขลาระหว่างบ้านหัวเขาแดง อ.สิงหนคร กับ เทศบาลนครสงขลาพร้อมรับฟังปัญหาประชาชนที่ใช้บริการแพขนานยนต์เพื่อรับทราบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
150075274 229785672160020 288267262744263736 o HATYAITODAY
และในเวลาต่อมาได้เดินทางเข้ากราบไหว้สักการะสุสานสุลต่านสุลัยมานชาห์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะทีมบริหาร
149882031 229785662160021 1802531300757089819 o HATYAITODAY
อ้างอิง : ไพเจน มากสุวรรณ์

Next Post

ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับเอกชน พัฒนางานวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์

Tue Feb 16 , 2021
ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับเอกชน พัฒนางานวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ วันที่ 16 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาจัดงาน PSU Research Expo 2021 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์นักวิจัยในภาคใต้ ในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และรับทราบนโยบายด้านการวิจัยที่มีการปรับเปลี่ยน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ […]
ปกข่าวใหม่ 01