การบินไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับสู่ประเทศไทย

การบินไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษ รับคนไทยกลับสู่ประเทศไทย

    วันนี้ 12/12/63 การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน จากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน อย่างต่อเนื่อง

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการในฐานะ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ,สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา,สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ,สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ,สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ,สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือ ไทเป ในการจัดเที่ยวบินสำหรับรับคนไทยจากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 6 เที่ยวบิน รวม 606 คน ควบคู่กับการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ

  การบินไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับสู่ประเทศไทย

    อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทยฯ ยืนยันที่จะปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

 

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Next Post

ประสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2564

Sun Dec 13 , 2020
ประสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2564     วันนี้ 13/12/2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในการขอความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของป้าย ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยการชำระภาษีประจำปี 2564ส่วนของภาษีป้าย สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถเริ่มชำระภาษีตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี หรือ ภ.ด.ส.6 ภายในเดือนเมษายน 2564       เพื่อความสะดวกของประชาชน สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ สวนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ Facebook […]
ประสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2564