ครม. เคาะแล้วประชาชนเตรียมเฮ หยุดยาวชดเชยสงกรานต์ 4-7 กันยายน 63 นี้

ครม. เคาะแล้วประชาชนเตรียมเฮ หยุดยาวชดเชยสงกรานต์ 4-7 กันยายน 63 นี้

คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล มีการเสนอที่ประชุม ครม. ให้พิจารณาวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ที่ยังเหลืออยู่อีก 2 วัน โดยช่วงเช้าก่อนเข้าประชุม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คาดการณ์ความเป็นไปได้มากที่สุดคือวันที่ 4 และ 7 ก.ย. 2563 ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน และขอให้รอมติที่ประชุมอีกครั้ง

โดยที่ประชุม ครม. ว่า ครม. มีมติหยุดชดเชยสงกรานต์ 2 วันที่เหลือ คือ วันที่ 4 และ 7 ก.ย. ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์และวันจันทร์ โดยเห็นชอบให้คร่อมวันเสาร์และอาทิตย์ได้เพื่อที่จะสามารถรวมเป็น 4 วันต่อเนื่อง.

 

ครม. เคาะแล้วประชาชนเตรียมเฮ หยุดยาวชดเชย 4-7 กันยายน 63 นี้
มีการเสนอที่ประชุม ครม. ให้พิจารณาวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ที่ยังเหลืออยู่อีก 2 วัน โดยช่วงเช้าก่อนเข้าประชุม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คาดการณ์ความเป็นไปได้มากที่สุดคือวันที่ 4 และ 7 ก.ย. 2563 ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วัน และขอให้รอมติที่ประชุมอีกครั้ง
HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า

Next Post

รณรงค์การปรับภูมิทัศน์โบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวคู่บ้านคู่เมืองจ.สงขลา

Thu Aug 13 , 2020
รณรงค์การปรับภูมิทัศน์โบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวคู่บ้านคู่เมืองจ.สงขลา    สืบเนื่องจาก เฟซบุ๊กอาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับ “ช่วงวันเวลานี้มีผู้คนมาเยือนสงขลากันมากเหลือเกินครับ..โดยเฉพาะ 14-16 ส.ค. นี้มีการมารวมกันของผู้คนทั่ง 77 จังหวัดของประเทศไทย มาค่วมกิจกรรม การศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย และคิดว่าจะมีผู้ที่มาพื้นที่เมืองเก่ากันวันละหลายรอบเลยครับ ขยะเหล่านี้ละครับที่จะเป็นอุปสรรค์ ในหัวใจและอารมณ์ ที่จะหลงเสน่ห์และรักสงขลากันนะครับ ต้องให้โพสต์นี้เป็นตัวแทนร้องเสียงดังๆว่าช่วยด้วยครับ” จากประเด็นที่ทางอาจารย์โพสต์การจัดสถานท่องเที่ยวอย่างกำแพงเมืองสงขลาที่หัวเขาแดง อ.สิงหนคร ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีย้อนอดีตเมืองสงขลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันทางจังหวัดก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับชุมชน และสถานการที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะจังหวัดสงขลา มีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่เกิดความสนใจ และอยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพิ่มมากขึ้นมาก แต่ในทางกลับกันภาพในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้ง การปรับภูมิทัศน์ ที่สำหรับทิ้งขยะ ไม่มีการจัดระบบขอบเขตในการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวยังไม่เป็นอย่างที่ประชาชนคาดหวังไว้ จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบ เข้ามาจัดการแก้ไขปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและ เอื้อเฟื้อให้เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
รณรงค์การปรับภูมิทัศน์โบราณสถานที่ท่องเที่ยวคู่บ้านคู่เมืองจ.สงขลา