แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. 63

แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. 63

เมื่อคืนนี้ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สั่งกำลังทุกส่วน เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้านและเขตเมือง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้

แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. 63

ซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงลงมาเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกพื้นที่เขตเมืองให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

พร้อมเน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังหมู่บ้าน ดูแลควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน ก่อนจะร่วมปรุงอาหารและล้อมวงทานข้าวร่วมกับกำลังพล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้กันขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มั่นใจและ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่

Next Post

คุมเข้มเรือประมงชายแดน เพื่อป้องกันการโรคโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย

Tue Dec 15 , 2020
วันที่ 15 ธ.ค. 63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมประมงของศูนย์ PIPO ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมายบริเวณท่าเรือประมงที่สามารถทำการขนถ่ายสัตว์น้ำได้ ในพื้นที่เขตไทย-ชายแดน ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้แอลกอฮอล์ล้างมือกับลูกเรือผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โดยทางสรรพสามิตภาคที่ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ และเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จับกุมเรือประมงดัดแปลงค้าน้ำมันในทะเลอ่าวไทย ทำการยึดเรือประมง ช.โชคชัย ได้จำนวน 1 ลำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบ น้ำมันดีเซลประมาณ 35,000 ลิตร ซึ่งเป็นเรือต้องสงสัยลักลอบค้าน้ำมันในทะเลอ่าวไทย โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 1 ลำ บริเวณ แลต 7 องศา 57 ลิปดาเหนือ ลอง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก […]
คุมเข้มเรือประมงชายแดน เพื่อป้องกันการโรคโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย