ยืนยันไม่ปิด ! น้ำตกโตนงาช้างเปิดบริการปกติแต่ปชช.ที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19

ยืนยันไม่ปิด ! น้ำตกโตนงาช้างเปิดบริการปกติแต่ปชช.ที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19

เมื่อวันเสาร์ที่ 2/1/2564 เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ประเทศไทย ส่งผลให้มีการปิด แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว 66 สถานที่ ทั่วประเทศไทย

โดย 1 ใน 66 พื้นที่ท่องเที่ยวที่สั่งปิดชั่วคราวนั้น คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา ซึ่งวันนี้ 3/1/2564 ทางเพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงานช้างได้ประกาศว่า ขณะนี้ แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้แก่ น้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกโตนปลิว และน้ำตกบริพัตร ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จนกว่าจะมีสถานการณ์ให้ปิดการท่องเที่ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ยืนยันไม่ปิด ! น้ำตกโตนงาช้างเปิดบริการปกติแต่ปชช.ที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกท่าน ให้ความร่วมมือแก่สถานที่ ในการป้องกันตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ Check in – Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงานช้าง

Next Post

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เลื่อนเวลาปิดห้างเป็น 21.00 น. เริ่ม 4 ม.ค. 64 เพื่อยกระดับคัดกรองโควิด-19 ระลอกใหม่

Sun Jan 3 , 2021
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เลื่อนเวลาปิดห้างเป็น 21.00 น. เริ่ม 4 ม.ค. 64 เพื่อยกระดับคัดกรองโควิด-19 ระลอกใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2/1/2564 สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมีมติกำหนดให้ทุกศูนย์การค้า ทั่วประเทศมีกำหนดการปิดทำการ 21.00 น. สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้มีมติในการปรับช่วงเวลาการทำการของศูนย์การค้าทุกแห่งยกระดับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 มีข้อสรุปให้ทุกศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าในศูนย์การค้าและร้านค้าภาคีเครือข่าย กำหนดให้ปิดทำการในเวลา 21.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเคร่งครัด ในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ตามมาตรการที่เข้มข้นตามลำดับ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เลื่อนเวลาปิดห้างเป็น 21.00 น. เริ่ม 4 ม.ค. 64 เพื่อยกระดับคัดกรองโควิด-19 ระลอกใหม่