พาณิชย์สงขลา จับมือเอกชนกู้เศรษฐกิจหาดใหญ่หนุนท่องเที่ยวแบบ Tourism Food city

พาณิชย์สงขลา จับมือเอกชนกู้เศรษฐกิจหาดใหญ่หนุนท่องเที่ยวแบบ Tourism Food city

            สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง  พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กลุ่ม MOC Biz Club กลุ่ม YEC  และผู้บริหารตลาดกิมหยงและตลาดสันติสุข ประชุมหารือแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ จุดนั้นตลาดกิมหยง และตลาดสันติสุข ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยได้เสนอการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Tourism เที่ยวสงขลาใน 16 อำเภอ แล้วแวะพักกินอร่อย ของหรอยแรงที่หาดใหญ่ เปิดเมือง Street Art หาดใหญ่ กับกิจกรรมเทศกาลกินไก่ทอด , Street food, Morning market, Midnight festival fantasy และเทศกาลสินค้า 4 ภาค

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาให้ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างคุณค่าและ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและเมือง

พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารและด้านอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งหนุนชูการท่องเที่ยวแบบ Tourism เน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Food city

 

พาณิชย์สงขลา จับมือเอกชนกู้เศรษฐกิจหาดใหญ่หนุนท่องเที่ยวแบบ Tourism Food city

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

 ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบ Co – Payment การจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่" 17-18 พ.ย. 63 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ไดอาน่าหาดใหญ่

Tue Nov 10 , 2020
 ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบ Co – Payment การจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่” 17-18 พ.ย. 63 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ไดอาน่าหาดใหญ่             นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ  และภาคเอกชน (Co – Payment)   โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/  สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนายจ้าง/สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ อยู่ในระบบประกันสังคม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “นัดพบ Co – Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 11.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมการสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง 35 บริษัท ตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา รับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ 0-7431-4845 , 0-7423-4089 และ 08-8788-5945     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
 ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบ Co – Payment การจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่" 17-18 พ.ย. 63 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ไดอาน่าหาดใหญ่