ควนคานหลาว จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ บนยอดเขา

 ควนคานหลาว จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ บนยอดเขา

วันที่ ส.ค. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวบนยอดเขา “ควนคานหลาว” ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

หลังจากที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนทำถนนคอนกรีตขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นควนคานหลาว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนส่งรถแบ็คโฮ ขึ้นไป เพื่อบุกเบิกแนวถนนทั้งหมดบนเขามาแล้วครั้งหนึ่ง

ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในส่วนของการก่อสร้างทั้งหมดที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งยังได้สำรวจและสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ โดยเฉพาะถนนในส่วนที่ขาด พร้อมทั้งได้สั่งให้เร่งรัดเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยหวังยกระดับของสถานที่แห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับบรรยากาศในเชิงธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดีในอนาคตข้างหน้า พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้ท้องถิ่น ร่วมกับทางจังหวัด ในการช่วยผลักดันให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต โดยที่เมื่อปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการบุกเบิก เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

อย่างไรก็ตามถือเป็นมิติใหม่ของอำเภอนาหม่อม โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา สมัยนั้น ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการเตรียมการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอนาหม่อม โดยมีกลุ่มบุกเบิกควนคานหลาว นำเยี่ยมชมทัศนียภาพบนยอดเขาควนคานหลาว ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกเมืองหาดใหญ่ จรดถึงเมืองสงขลา ถือเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพ เมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาได้ตลอดแนว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล มาทำการปรับพื้นถนน พร้อมทั้งสั่งกองช่าง อบจ.สงขลา สำรวจความเป็นไปได้ในการทำถนน และจุดชมวิวใหม่ซึ่งมีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

ควนคานหลาว จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ บนยอดเขา

ควนคานหลาว จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ บนยอดเขา

ควนคานหลาว จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ บนยอดเขา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

เตรียมรับคนไทยในเที่ยวบินพิเศษจากกรุงกัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ 24 ส.ค. นี้

Sun Aug 16 , 2020
เตรียมรับคนไทยในเที่ยวบินพิเศษจากกรุงกัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ 24 ส.ค. นี้ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเที่ยวบินพิเศษจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปกรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 788 ออกจากท่าอากาศยาน KLIA1 เวลา 12.10 น. สายการบินจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินโดยจะให้สิทธิ์แก่คนสัญชาติไทยก่อน (ตามลำดับการโอนเงินค่าบัตรโดยสาร) ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ในราคา 949 ริงกิต (ราคาสำหรับคนไทย) หลังจากนั้น ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2563 จะเริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วด้วย โดยสายการบินจะปิดรับการชำระค่าโดยสารในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. หรือปิดการสำรองที่นั่งทันทีที่มีการโอนเงินค่าบัตรโดยสารครบจำนวนที่นั่งในเที่ยวบิน (first come first serve) ทั้งนี้ สายการบินจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี ในการนี้ ขอความกรุณาคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกับเที่ยวบินดังกล่าวและพร้อมชำระเงินโปรดกรอกข้อมูลและอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสารตามลิงค์ […]
เตรียมรับคนไทยในเที่ยวบินพิเศษจากกรุงกัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ 24 ส.ค. นี้