คำสั่งและประกาศล่าสุด บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาต้องปฏิบัติอย่างไร

คำสั่งและประกาศล่าสุด บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาต้องปฏิบัติอย่างไร

วันที่ 15 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดสงขลา โดยขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ด่านตรวจโควิด 19 ๒๑๐๔๑๑

1.กรณีเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และสแกน QR Code “Songkhla Care” เพื่อใช้แสดงตัวเมื่อเดินทางถึงที่พักในการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยง และรับทราบแนวทางการปฏิบัติโดยให้กักตัวเองอยู่ภายในที่พักไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีเดินทางมาอยู่ในจังหวัดสงขลาไม่ถึง 14 วัน ให้กักตัวเองตามจำนวนวันที่พำนัก)

Dsc09976

2.กรณีที่เดินทางซึ่งมีพื้นที่ต้นทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดสงขลา ให้บุคคลนั้นโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรายงานตัว และดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมาก ระยะเวลา 14 วันส่วนกรณีที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด ให้แสดงตัวลงทะเบียนเข้าพัก โดยแจ้งวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการดำเนินงาน ให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่ๆ มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

Dsc09989

ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวังโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 57 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,830 คน

Tue Jun 15 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 57 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,830 คน วันที่ 15 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 57 ราย– พบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสผู้ป่วย ภายในครอบครัว/ในชุมชน/ในสถานที่อื่นๆ จำนวน 44 ราย เป็นการตรวจจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในครอบครัวและในชุมชน ที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ โดยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานพื้นที่อำเภอสะเดา จำนวน 5 ราย โดยมีการควบคุมกักกันแรงงานกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งหมดไว้ อย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปและได้ดำเนินการ Factory Quarantine กักกันตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งสูงและต่ำไว้ ณ ที่พักพนักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมโรค– พบผู้ป่วยกกลุ่มอื่นๆ 3 ราย– พบผู้ป่วยรายใหม่ (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) 5 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 563 ราย รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว […]
ปกข่าวโควิด 01