ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการลดธงชาติครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการลดธงชาติครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ ลงนามแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ณ สถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวต ประจำประเทศไทย

โดยทางด้านเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เนื่องด้วย เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 รวม 3 วันทําการ

เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เนื่องด้วย เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒ และวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ วันทําการ

เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เนื่องด้วย เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒ และวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ วันทําการ

เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เนื่องด้วย เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒ และวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๓ วันทําการ

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Thu Oct 1 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย มีดังนี้ เป็นคนไทย 1 ราย สัญชาติฟิลิปปินส์ 1 ราย อินเดีย 1 ราย และบราซิล 2 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก ฟิลิปปินส์ 1 ราย อิหร่าน […]
ปกข่าวใหม่ 01