รองผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

รองผู้ว่าสงขลา ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

รองผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

     เมื่อวานนี้ (30 มี.ค 63)  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงออกมาตราการควบคุมโรรคระบาดโควิด-19 ประชาชนจึงมีการซื้อสินค้ากักตุนตามบ้านเรือนเป็นจำนนวน ทำให้สินค้าบางอย่างขาดตลาด เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ ร้านค้า หลายแห่งได้มีการฉวยกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนในวิกฤตินี้

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จึงรีบติดตามดำเนินการตรวจสอบ โดยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ เช่น บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า อ.หาดใหญ่ รวมทั้งทางคณะกรรมการส่วนจังหวัด ประกาศเรื่องการตั้งราคาสินค้าและบริการ และแจ้งเรื่อง ห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ โดยให้ผู้ประกอบการค้าและบริการกระทำการติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายให้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกลาง และหากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าเกินราคาหรือสูงเกินสมควร รวมถึงฉวยโอกาสกักตุนหรือปฎิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปีพุทธศักราช 2542

      เน้นย้ำ!!  หากประชาชนไม่ได้ความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือฉวยโอกาส โปรดแจ้งรายละเอียดที่สายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 หรือสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)หมายเลขโทรศัพท์ 074-312077 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้ว 3 ราย ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 31 มี.ค. 2563

Tue Mar 31 , 2020
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. โดยในตอนนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 0 คน และมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 3 คน ขณะนี้อยู่การดูแลของทีมแพทย์ วิธีป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด  ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา ไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด ในกรณีที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  แต่ไม่มีอาการควรปฏิบัติ ดังนี้ กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เลี่ยงที่สาธารณะ/ชุมชน ใส่หน้ากากและล้างมือ หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง วัดไข้และสังเกตอาการทุกวัน HATYAITODAYNEWS ภาพจาก : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – Songklanagarind Hospital อ้างอิงข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – Songklanagarind Hospital Facebook […]
โควิด19