มหาวิทยาลัยทักษิณสู้COVID-19 เปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร สู้COVID-19

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร สู้COVID-19

มหาวิทยาลัยทักษิณสู้COVID-19 เปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

    จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวันทุกระดับ นับตั้งแต่การทำงาน การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร และการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ธุรกิจการซื้อขายอาหารออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก

อีกทั้ง ผู้ประกอบการแปรูปอาหารหันมาประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารเพื่อขายออนไลน์ อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้เปิด “หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในระดับชุมชน หรือท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารขั้นตอนการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีให้บริการจัดฝึกอบรม บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ บริการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน

โดยขั้นตอนการรับบริการ ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านทางระบบ Google Forms ทางเว็บไซต์ https://www.abi.tsu.ac.th เพื่อเป็นข้อมูล และทราบถึงปัญหาที่ต้องการรับคำแนะนำเบื้องต้นแล้ว หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษาต่อไป ส่วนช่องทางการติดต่อสื่อสาร Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Agro and Bio Industry หรือ โทร.0-7460-9618 หรือ 0-7460-9600 ต่อ 3408

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร สู้COVID-19

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร สู้COVID-19

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร สู้COVID-19

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร สู้COVID-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

วิเคราะห์ เรียนออนไลน์ทางออกทางการศึกษาช่วงโควิด-19 ดีจริงหรือไม่?

Thu May 28 , 2020
วิเคราะห์ เรียนออนไลน์ทางออกทางการศึกษาช่วงโควิด-19 ดีจริงหรือไม่? นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่ทั้งโลกเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์จากโควิด-19 หลายๆอุตสาหกรรมทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบไปในทุกย่อมหญ้า ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษาที่นักศึกเรียนจำเป็นต้องปิดเทอมไวกว่ากำหนด ในช่วงของวันที่18 พฤษภาคมนี้ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะทดลองจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านช่อง DLTV และระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายจะจัดต่อเนื่องถึง 30 เมษายน 2564 พร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และกลับมาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคมหากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย ในแง่ของผลกระทบจากการเปิดสอนออนไลน์นั้น มีผู้ปกครองครอบครัวหนึ่งเล่าว่า ตนเองมีลูกระดับประถมและอนุบาลจำนวน 3 คน ซึ่งทั้งหมดต้องเรียนออนไลน์ตามที่นโยบายออกมา แต่เขาไม่มีเวลามานั่งเฝ้าให้ลูกเรียนได้แน่นอน “ข้อจำกัดของแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน ตั้งแต่ห้อง อุปกรณ์ ความเข้าใจของพ่อแม่ อย่างตัวผมเองมีอาชีพกรีดยาง ภรรยาเป็นแม่ค้า จะเอาเวลาไหนไปนั่งเฝ้าเด็กๆ” อีกครอบครัวหนึ่งกล่าวว่า ปัจจุบันตนเองตกงาน ขาดรายได้ ทั้งบ้านมีตนเองเป็นเสาหลัก มีลูก 2 คน […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01