Update ยอดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิเต็ม 10 ล้านสิทธิแล้ว

Update ยอดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิเต็ม 10 ล้านสิทธิแล้ว

มาตรการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่ภาครัฐ ร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ด้วยระบบชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ เป๋าตัง มีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 10 ล้านราย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ และใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่
สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน ล่าสุดผู้ที่สนใจลงทะเบียนในเว็บไซต์ เมื่อกดตรวจสอบสิทธิจะพบว่า จำนวนสิทธิคงเหลือนั้นเป็น 0 แล้ว เท่ากับว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิครบทั้ง 10 ล้านสิทธิเรียบร้อยแล้ว
Update ยอดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิเต็ม 10 ล้านสิทธิแล้ว
ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิเต็ม 10 ล้านสิทธิแล้ว

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : คนละครึ่ง

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Wed Oct 28 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย มีดังนี้ รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นคนไทย 12 ราย สัญชาติฝรั่งเศส 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก สหรัฐอเมริกา 1 ราย บังกลาเทศ 1 ราย จอร์แดน […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย