ผลการตรวจเชื้อทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 71 นาย

ผลการตรวจเชื้อทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 71 นาย

 ทหาร

จากการรายงานที่ผ่านมามีการเดินทางเข้าประเทศไทยของกลุ่มทหารในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งวันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมาทหารสหรัฐอเมริกา 71 นาย เดินทางจากกวม โดยเที่ยวบิน OAE6555 เช่าเหมาลำ มาลงที่สนามบินอู่ตะเภา มีการผ่านการคัดกรองตามมาตรการของ ศบค. และทั้งหมดเข้าพักที่โรงแรมคอนราด ซึ่งเป็น Alternative State Quarantine (ASQ) และเป็นการเข้าร่วมการฝึก SFAB SMEE ของกองทัพบก

ล่าสุดจากการตรวจสอบผลการตรวจเชื้อ (Swab Test) ของทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ททางโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า  การตรวจสอบกลุ่มแรก 71 นาย  ไม่พบการติดเชื้อของโรคโควิด-19 และผลการตรวจเชื้อของกลุ่มที่สองจากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น อยู่ระหว่างรอผล

อย่างไรก็ตามทางโฆษก ศบค. ยังระบุต่ออีกว่าที่ประชุม ศบค. ต้องมีการหารือกันตามนโยบาย และพิจารณากันต่อไป ทุกอย่างต้องดูแลตามมาตรการ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดกองทัพบกจะเป็นผู้ชี้แจงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ทหารสหรัฐ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยุติการให้บริการรถบัสกลับไทยด่านพรมแดนตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.63

Thu Aug 6 , 2020
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยุติการให้บริการรถบัสกลับไทยด่านพรมแดนตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.63 ขณะนี้การเดินทางสัญจรในมาเลเซียเป็นไปได้โดยสะดวก มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการจากเมืองหลัก ๆ ไปยังด่านพรมแดนไทยตามปกติแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอยุติการให้บริการรถโดยสารไปยังด่านพรมแดนทุกด่าน ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. เป็นต้นไป คนไทยที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่ต้องการความช่วยเหลือค่าเดินทางสามารถทำสัญญายืมเงินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยให้ติดต่อฝ่ายกงสุลโดยตรง คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยทางด่านพรมแดนยังคงต้องมีเอกสารดังนี้ 1. หนังสือรับรองการเดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า “fit to travel” ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงให้บริการออกใบรับรองแพทย์แก่คนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ รพ. ที่กำหนดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองยะโฮร์บารูต่อไป ดังนี้ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ สามารถขอรับใบรับรองแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30-12.30 น. โดยให้มายื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วจึงไปรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป […]
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยุติการให้บริการรถบัสกลับไทยด่านพรมแดนตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. เป็นต้นไป