เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่าเข้ารับบริการตรวจสภาพลดฝุ่น PM 2.5 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่าเข้ารับบริการตรวจสภาพลดฝุ่น PM 2.5 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

     นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (สงขลา) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และบริษัทรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดำเนิน “โครงการบำรุงรักษารถยนต์ลดฝุ่น PM 2.5 ประจำปี2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกิดจากรถยนต์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่านำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษา ณ ศูนย์บริการรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่าเข้ารับบริการตรวจสภาพลดฝุ่น PM 2.5 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดควันดำ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายรถยนต์ในการให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ในการเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ณ ศูนย์บริการของรถยนต์

ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และสาขาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าตรวจสอบสภาพ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากศูนย์บริการรถยนต์พิจารณาส่วนลดราคาค่าแรง และค่าอะไหล่ ในการเข้ารับบริการตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษา เพื่อลดควันดำลดฝุ่น PM 2.5 โดยมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

ผู้ว่าฯสงขลา ประกาศย้ำการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกช่องทาง ต้องลงทะเบียน songkhla.care ทุกกรณี

Fri Jan 29 , 2021
ผู้ว่าฯสงขลา ประกาศย้ำการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกช่องทาง ต้องลงทะเบียน songkhla.care ทุกกรณี        นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หลังจากที่ได้ติดตามการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่องการแบ่งสีพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว ซึ่งปรากฎว่า จ.สงขลา ยังติดอยู่ในโซนสีเหลือง คือเฝ้าระวังสูง ในขณะที่จ.เชียงใหม่, เชียงราย เป็นสีเขียว แล้วทำไมจ.สงขลา ยังเป็นสีเหลืองอยู่ เพราะมีเขตชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียอย่างหนัก ซึ่งจ.สงขลายังมีประชาชนและการขนส่งผ่านทางด่านต่างๆ จึงติดในพื้นที่สีเหลืองสำหรับการเฝ้าระวัง ซึ่ง ผู้ว่าฯร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์และหน่วยงานต่างๆ ได้สร้าง Songkhla care เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย Scan QR Code สงขลาแคร์ (Songkhla Care) ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยอากาศยาน ผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา, การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ […]
ผู้ว่าฯสงขลา ประกาศย้ำการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกช่องทาง ต้องลงทะเบียน songkhla.care ทุกกรณี