จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฯ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฯ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 11 พ.ค. 65 นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนสลับฝนตก และกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคโควิด 19 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ยังคงมีความจำเป็นแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วก็ตาม เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน ประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง 2 ตัว โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

3d Rendering Of Yellow Coronavirus Microbe Cells
A 3D rendering of yellow coronavirus microbe cells

1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบัด และเบาหวาน

4) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

5) ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

6) โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้

Doctor Vaccinating Patient Clinic 3

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้โดยให้ฉีดแขนคนละข้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาทุกแห่ง ได้เตรียมพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน 7 กลุ่มโรค จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

อ้างอิง : สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Sun May 15 , 2022
สงขลา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่ 15 พ.ค. 65 จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ […]
ปกข่าว 01