กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้ายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมชี้ประเด็นปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้ายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมชี้ประเด็นปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

   วันนี้ (วันพุธที่ 10 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดย นางไซหนับ ยะหมัดยะ กับเครือข่ายร่วม 20 คน มายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ โดย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมทีมงาน มารับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้ายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมชี้ประเด็นปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

สำหรับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะที่ได้ติดตามและ ใช้สิทธิมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะมาโดยตลอด เห็นว่าการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างต้นกระทบต่อสิทธิประชาชนและชุมชนอันเป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เขตชนบทเกษตรกรรมและชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และขอคัดค้านการนำรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ของ ศอ.บต. มาประกอบการปรับปรุงผังเมือง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือโอกาสในการร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหา และข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่าง ๆ พบปะและพูดคุยกับเครือข่าย ฯ เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปการยื่นหนังสือเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการชี้แจงทำความเข้าใจ ประมาณ 30 นาที จึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ ในเวลา 11.00 น.

กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้ายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมชี้ประเด็นปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้ายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมชี้ประเด็นปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

เตรียมยุติการโอน "มาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้ว" ปิดโครงการและยุติการโอนเงินวันที่ 30 กันยายน 2563

Thu Sep 10 , 2020
เตรียมยุติการโอน “มาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้ว” ปิดโครงการและยุติการโอนเงินวันที่ 30 กันยายน 2563   เตรียมยุติการโอน “มาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้ว” ใครที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน และยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนต้องรีบดำเนินการทันที(อย่ายึดติดกับการเปิดบัญชีกับธนาคารรัฐ ผูกกับธนาคารใดก็ได้)เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ แล้วได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เงินเนื่องจากบัญชีธนาคารมีปัญหา มาตรการเราไม่ทิ้งกันจะยุติการโอนเงินในวันที่ 30 กันยายน 2563    นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (มาตรการเราไม่ทิ้งกัน) เสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีปิด เป็นต้น กระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำ (Retry) อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน โดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ 56,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำ (Retry) ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น […]
เตรียมยุติการโอน "มาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้ว" ปิดโครงการและยุติการโอนเงินวันที่ 30 กันยายน 2563