นักศึกษาม.อ.สุดเจ๋ง เตรียมจัดประชุม Virtual conference ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยในภาคใต้

นักศึกษาม.อ.สุดเจ๋ง เตรียมจัดประชุม Virtual conference ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยในภาคใต้
นักศึกษาม.อ.สุดเจ๋ง เตรียมจัดประชุม Virtual conference ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยในภาคใต้

นักศึกษาม.อ.สุดเจ๋ง เตรียมจัดประชุม Virtual conference ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยในภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้จัดงาน “11th Coach the Coaches Program For MICE Industry in The Time of COVID-19” และ งาน “2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders” ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563  ผ่านทาง Virtual conference  พบกับเหล่าวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การปฎิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพและนำไปต่อยอดการทำงานได้จริง

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ทีเส็บ เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจไมซ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยร่วมมือไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ”

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ทีเส็บ
คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์  ทีเส็บ

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไมซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประสานงานศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างทีเส็บและเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ในการจัด“11th Coach the Coaches Program For MICE Industry in The Time of COVID-19” และ งาน “2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders”   ซึ่งงานดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยสามารถนำเอาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในสายอาชีพได้จริง”

สำหรับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ จะประกอบด้วย 2 งาน คือ “11th Coach the Coaches Program For MICE Industry in The Time of COVID-19” การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ มาบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในยุค New Normal อย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

และอีกงาน “2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders” โครงการสร้างผู้นำคนพันธุ์ไมซ์ มุ่งเน้นส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ทั้งการฟังบรรยายจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ จุดประกายความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไมซ์ อย่างมืออาชีพ

“2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders”
“2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders”

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : Southern MICE Academic Cluster

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สาธารณะสุขเผยผลสำรวจภาพรวมคนไทย พบหย่อนพฤติกรรมป้องกันตนเอง

Fri Jul 10 , 2020
สาธารณะสุขเผยผลสำรวจภาพรวมคนไทย พบหย่อนพฤติกรรมป้องกันตนเอง กระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจล่าสุด จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4 แสนคนทั่วประเทศ พบว่าคนไทยกว่าร้อยละ 50 มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถรับมือได้หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอก 2 นอกจากนี้ ยังพบคนไทยประมาทหย่อนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม เดินทางออกนอกจังหวัดมากขึ้น วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นเลขานุการทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เพื่อประเมินว่าคนไทยการ์ดตกหรือไม่ และนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังและปรับมาตรการผ่อนปรนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยทำการเก็บข้อมูลผ่าน 3 ช่องทาง คือ ออนไลน์แพลตฟอร์ม โทรศัพท์สำรวจ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประสานความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 77 จังหวัด กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนร่วมตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01