วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) งดออกบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ก.ค. 64

วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) งดออกบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ก.ค. 64

สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ

Cordword1 01 1

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (สีแดงเข้ม)

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา

จึงทำให้ทางจังหวัดสงขลาประกาศห้ามการออกนอกเคหสถานของประชาชนตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ทั้งนี้ทางวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) พระครูมงคลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัด ประกาศพระภิกษุ-สามเณร วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) รับทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่11 – 20 ก.ค. 64 เนื่องจากจะทำการปิดวัด ขอให้งดออกบิณฑบาตและงดรับกิจนิมนต์ทุกอย่าง

1625970591361

อย่างไรก็ตามพระครูมงคลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ใน ชี้แจงว่าการปิดครั้งนี้เพื่อควบคุม การทำกิจของชาวพุทธให้อยู่ในกรอบของข้อห้ามและเตือนสติไม่ให้เผลอหรือประมาท

อ้างอิง : วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)

Next Post

ตลาดโก้งโค้งหาดใหญ่ พบผู้ติดเชื้อโควิด ปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 ก.ค. 64

Sun Jul 11 , 2021
ตลาดโก้งโค้งหาดใหญ่ พบผู้ติดเชื้อโควิด ปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 ก.ค. 64 วันที่ 11 ก.ค. 64 นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สน.สส.ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดโก้งโค้ง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 4-5 ราย ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง และกักตัวตามมาตรการฯ พร้อมขอความร่วมมือปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 ก.ค. 64 เพื่อล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเขื้อ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เป็นอย่างดี จะดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดโก้งโค้งในวันที่ 11 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 […]
ปกข่าว 01