ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เปิดแล้วพร้อมมาตราการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เปิดแล้วพร้อมมาตราการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

    เมื่อวานนี้ (5/6/63) ซึ่งเป็นวันแรกที่เทศบาลนครสงขลา ได้ทดลองเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้า หลังจากได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเวลากว่า 2 เดือน

   ภายหลังได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยก่อนจะมีการเปิดถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา ได้จัดประชุมร้านค้าและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทดลองเปิดให้ถนนคนเดินให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้าได้ดังเดิม

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก       ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

   สำหรับมาตรการในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจุดเข้า-ออก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพนักงานอยู่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สแกน QR code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินก่อนเข้าไปภายในพื้นที่ตลาด และที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยและให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และในส่วนของการควบคุมร้านค้าและผู้ประกอบการ ได้เน้นย้ำต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา , สวมหมวกและถุงมือในการปรุงอาหาร, มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา จะมีการประเมินผลการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในถนนคนเดิน ให้เป็นไปตามประกาศคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยขอความร่วมมือจากแม่ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถนนคนเดินสงขลาแต่แรกแห่งนี้ มีความปลอดภัย และสามารถเปิดต่อไปได้ อีกทั้งเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

คลายล็อค ผ่อนปรนให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด

Sat Jun 6 , 2020
คลายล็อค ผ่อนปรนให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด       เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นซึ่งมีผลมาจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐโดยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของประชาชนและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความร่วมมืออย่างยิ่งของพี่น้องมุสลิมในทุกพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของจุฬาราชมนตรีและตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด เพื่อผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดนั้น จึงพิจารณาเห็นควรผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ สำหรับมัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดดังนี้ 1. ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์แจ้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในการปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีและ มาตรการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตลอดจนมาตรการหรือคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค 2. สำหรับมัสยิด 2.1 ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิดทุกครั้ง 2.2 จัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด 2.3 งดใช้บ่อน้ำ (กอเลาะห์) หรืออ่างใหญ่ร่วมกัน 2.4 ทำความสะอาดมัสยิดโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสเป็นจำนวนมากอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ ๑-๒ ครั้งและไม่เปิดเครื่องปรับอากาศโดยให้เปิดหน้าต่างมัสยิดผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 2.5 จัดทำเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 1.5 เมตร 2.6 ควบคุมทางเข้า-ออกมัสยิดและ จัดระเบียบระยะห่างขณะเดินเข้าและเดินออกจากมัสยิดหลังเสร็จสิ้นการละหมาดญะมาอะห์ 2.7 ให้มัสยิดจัดเตรียมแบบบันทึกให้ผู้มาร่วมละหมาดญะมาอะห์บันทึก ชื่อ-นามสกุลพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดตามกรณีที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น 2.8 ให้เปิดมัสยิดก่อนเวลาละหมาด 15 นาทีและปิดหลังจากละหมาดเสร็จ15นาที […]
คลายล็อค ผ่อนปรนให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด