สงขลา ถอดล้อรถด้วยตนเองเนื่องจากตำรวจล๊อกล้อเหตุจอดรถผิดที่ ตำรวจย้ำ ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถเท่านั้น

สงขลา ถอดล้อรถเนื่องจากตำรวจล๊อกล้อเหตุจอดรถผิดที่ ตำรวจย้ำ ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถ

เหตุเกิดที่เมืองสงขลาตำรวจจราจรล๊อกล้อรถ และมีการถอดล้อออกมาบ้าง ทำลายบ้าง ทั้งๆ ที่ตนเองจอดรถผิด ดังนั้น เพื่อให้ทราบ จอดรถผิดแล้วไม่ว่า แถมยังทำลายอีกรถจอดผิดกฎหมายที่ถูกเจ้าพนักงานใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถ จึงสามารถนำรถออกไปได้ หากไปกระทำใดๆต่อเครื่องมือบังคับของทางราชการจะมีความผิดทางอาญา ตาม พรบ.จราจรทางบก มาตรา ๕๙ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัติ
โดยทางเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสำหรับ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำ อย่าทำลาย อย่าถอด ระวังจะไม่รอดทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถเท่านั้น
ล้อล็อค
ล้อล็อค
 สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ตำรวจภูธรเมืองสงขลา

Next Post

ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเพื่อการขนส่ง

Mon Jul 20 , 2020
ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเพื่อการขนส่ง เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 ที่ผ่านมานายนาจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาวี จังหวัดสงขลาพร้อมด้วย นายวรนัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการในการการส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยมี นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบให้การต้อนรับ การเตรียมความพร้อม มาตรการต่างๆในการเปิดด่านฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายเป็นผู้ส่งออกอาหารสด ได้แก่ กุ้งขาว และปลา ได้หยุดการส่งออกไปกว่า 3 เดือน เนื่องจากเมื่อผ่านพิธีการส่งออกที่ด่านศุลกากรสะเดาแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณการจราจรคับคั่ง ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งของได้ทันเวลาที่ประกันไว้กับลูกค้า และมีต้นทุนสูงขึ้น จึงต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการพิจารณาเปิดด่านฯ ต่างๆ เพื่อการขนส่งสินค้า สร้างความมั่นใจด้วยการมีมาตรการหลักที่เตรียมการไว้แล้ว อย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมโรคของด่านศุลกากรบ้านประกอบเพื่อการขนส่งสินค้า มีการจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าด่านพรมแดน […]
เพิ่มเติม : ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเพื่อการขนส่ง