แถลงการณ์เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 2 ลั่นรัฐบาลต้องดำเนินการตามข้อตกลง

แถลงการณ์เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 2 ลั่นรัฐบาลต้องดำเนินการตามข้อตกลง

เนื่องจากวันที่ 10 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมาชาวบ้านกลุ่มจะนะรวมตัวเดินทางขึ้นไปหน้าทำเบียบเพื่อไปขอเจรจากับฝั่งรัฐบาลให้ยุติโครงการอุตสหกรรมจะนะ และตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และได้นำข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ ครม.รับทราบผลหารือการแก้ปัญหา ตามที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งข้อเสนอของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้

131077441 2731021957160282 3028326033396319433 n HATYAITODAY

1.เสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ และให้คณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

131108269 2731021947160283 4803022161893059465 n 1 HATYAITODAY

2.เสนอให้จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จังหวัดสงขลา โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ที่มีสัดส่วนของภาคประชาชนและนักวิชาการที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้รับทราบรายงานผลการหารือฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ขณะเดียวกันนี้ได้มีการสั่งระงับการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการผังเมือง(ระดับชาติ) ที่กรมโยธาธิการเตรียมจะจัดขึ้นในวันเดียวกันนี้( 15 ธันวาคม 2563) ออกไปก่อน และตัวแทนรัฐบาลได้ประสานให้บริษัทเอกชนที่จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะยกเลิกเวทีศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA. ที่จะจัดขึ้นใน

130983009 2731021997160278 2620583859801434712 n HATYAITODAY

วันที่ 6 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะ และมีการดำเนินการตามกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพวกเรา “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญกับปัญหาประชาชนที่เกิดขึ้นในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร และพี่น้องประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภาคี เครือข่ายต่างๆ และสื่อมวลชนที่ได้ออกมาสนับสนุนพวกเราในทุกรูปแบบไว้

130537736 2726917247570753 5672360709660876355 n 1 HATYAITODAY

โอกาสเดียวกันนี้พวกเราจะติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และหากการดำเนินการใดๆของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ พวกเราพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวตามแนวทางสันติวิธีอย่างเต็มกำลัง และจะยกระดับข้อเสนอให้มีการ ยกเลิก”โครงการนี้ในทันที อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยจะร่วมกับองค์กรภาคี ทุกกลุ่ม ทุกเครือข่าย ที่เห็นด้วยกับแนวทางของพวกเราต่อไป

Next Post

จ.สงขลามีเมฆมาก-ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ -19 ธ.ค. 63 ปชช.โปรดเตรียมพร้อมรับมือจากฝนตกหนัก

Thu Dec 17 , 2020
จ.สงขลามีเมฆมาก-ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ -19 ธ.ค. 63 ปชช.โปรดเตรียมพร้อมรับมือจากฝนตกหนัก วันนี้ 17/12/63 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ ภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในพื้นที่ส่วนใหญ่ เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 […]
จ.สงขลามีเมฆมาก-ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ -19 ธ.ค. 63 ปชช.โปรดเตรียมพร้อมรับมือจากฝนตกหนัก