ผู้ว่าฯยะลาเผย มาตรการเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังเปิดด่าน18เมษานี้

ผู้ว่าฯ ยะลาเผย มาตรการเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังเปิดด่าน18เมษานี้
ผู้ว่าฯ ยะลาเผย มาตรการเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังเปิดด่าน18เมษานี้

ผู้ว่าฯ ยะลาเผย มาตรการเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังเปิดด่าน18เมษานี้

สืบเนื่องจากวันที่ 16 เม.ย.63 ที่ผ่านมานั้น นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ไปประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดยะลา เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 16 เม.ย.63 มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 96 รักษาหายสะสม 43 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาลสะสม 51 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย ทั้งนี้มาตรการเตรียมความพร้อมรับคนไทย ที่จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย กรณีจะมีการเปิดด่านในวันที่ 18 เม.ย.2563

ทางด้าน นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับรายงานคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย มีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลา ประมาณ503 คน จะทยอยเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลา

โดย ในวันที่ 18 เมษายน 2563 ไม่ใช่เดินทางเข้ามาพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งแต่ละด่านที่มีขนาดใหญ่ มีมาตรการกำหนดให้คนไทยเดินทางเข้ามาวันละ 100 คน ส่วนด่านเล็ก วันละ 50 คน ทางจังหวัดยะลา ได้เตรียมการสถานที่สังเกตอาการ Local Quarantineทั้งระดับจังหวัด (ที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลา ) และศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ รองรับ ประมาณ 700 เตียง คาดว่าจำนวนคนไทยที่ทำงานมาเลเซีย กลับเข้ามา 503 คน สถานที่รองรับเพียงพอ

ส่วนสถานที่อื่นๆ ที่วางแผนเตรียมความพร้อม เป็นเพียงสถานที่สำรองเท่านั้น ทางจังหวัดยะลา ได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการหลายฝ่าย ประสานไปยังเจ้าของกิจการโรงแรมในพื้นที่ ประสงค์จะให้ทางราชการไปใช้ ยืนยันขณะนี้ ทางจังหวัดยังไม่ได้ตัดสินใจ ยังไม่ได้ทำสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ

ทั้งนี้ ยังคงเป็นเพียงข้อเสนอหนึ่ง กำลังพิจารณาอยู่ สถานที่ ที่เตรียมการเพิ่มเติม คือ ที่สถานบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอณี ตั้งอยู่ที่ สามแยกกิโลศูนย์ บ้านปารามีแต ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

จากนั้น นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า หลังจากคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับมาเข้าในจังหวัดยะลา สถานที่แรก เจ้าหน้าที่จะนำไปยัง ศูนย์สังเกตอาการระดับจังหวัดยะลา Local Quarantine ที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลา ซึ่งมีสถานที่รองรับ เกือบ 200 เตียง กระบวนที่ดูแล เจ้าหน้าที่จะตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับแรก ผลออกมายืนยัน จะส่งไปยังโรงพยาบาลยะลาเพื่อทำการรักษา

ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ จะใช้เวลากักตัว 14 วัน ภายในศูนย์ เพื่อสังเกตุอาการ มีการเฝ้าระวังสังเกตอาการ 2 อย่าง คือ
1.ดูว่าในช่วงระยะเวลา 14 วัน มีอาการเกิดขึ้นตอนไหน
2.เมื่อเข้าไปอยู่ในศุูนย์ จะได้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด คือ มีเชื้อแต่ตรวจไม่พบเชื้อ เนื่องจากแต่ละคนเดินทางเข้ามาต่างสถานที่กัน และส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน ร่างกายแข็งแรง ความเข้มของเชื้อจะแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องขอบคุณ หากคนกลุ่มนี้ ออกไปอยู่ข้างนอก ไม่มีการกักตัว 14 วัน โอกาสจะไปแพร่เชื้อในที่สาธารณะก็จะมากยิ่งขึ้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงาน สถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สงขลาขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราเพิ่มเติม ถึง 30 เมษานี้

Fri Apr 17 , 2020
สงขลาขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราเพิ่มเติม ถึง 30 เมษานี้ วันนี้ (16 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุดของ คณะกรรมการโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุดของคณะกรรมการโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกอบด้วย 1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 16/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01