ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”หวังสร้างแบรนด์ทุเรียนให้เป็นที่รู้จัก

ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”หวังสร้างแบรนด์ทุเรียนให้เป็นที่รู้จัก

    วันนี้ (18 ก.ค.63)  ชาวบ้านในพื้นที่ นำโดยนายหาซัน หะระตี กำนันตำบลกาลอ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้มีการจัดขึ้น เพื่อสร้างทุเรียนของพื้นที่และสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ที่บ้านบาซาบาเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายมะสักรี ขาลี ปลัดอวุโส อำเภอรามัน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เริ่มต้นจากทีมงานของกำนันได้ร่วมกับอำเภอเข้ามาดูพื้นที่ และได้เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคำ 3 คำที่กำนันเขียนไว้ คือ “ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก” ขี่ช้าง หุบเขาแห่งนี้ในอดีตเป็นหุบเขาที่มีการพบช้างเผือกและได้ถวายให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 กินทุเรียน ตำบลแห่งนี้มีเรื่องราวของทุเรียนบ้าน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา เราได้อันดับที่ 1 จากการแข่งขันทุเรียนของจังหวัดยะลา ส่วนน้ำตกก็มีชื่อเสียงในระดับอำเภออยู่ ชาวบ้านมักจะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ

นายมะสักรี ขาลี ปลัดอวุโส อำเภอรามัน ยังได้กล่าวอีกว่า กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากชุมชนจะเป็นที่รู้จักแล้ว ทุเรียนของตำบลกาลอทุกคนก็จะได้รู้จักเช่นกัน คิดว่าในอนาคตทุเรียนกาลอ จะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในส่วนของรสชาติทุเรียนกาลอนั้น จะไม่เหมือนที่อื่น มีรสชาติที่ไม่หวานมาก ทุเรียนที่นี่กินแล้วอาการเรอจะไม่มาก เพราะดินในพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ตรงนี้คิดว่าในอนาคตข้างหน้าพยายามที่จะปรับในเรื่องของพันธุ์ทุเรียนเพื่อให้ยั่งยืนต่อไป

ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”หวังสร้างแบรนด์ทุเรียนให้เป็นที่รู้จัก

ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”หวังสร้างแบรนด์ทุเรียนให้เป็นที่รู้จัก

ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”หวังสร้างแบรนด์ทุเรียนให้เป็นที่รู้จัก

ชาวตำบลกาลอ จ.ยะลา จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน“ขี่ช้าง กินทุเรียน แช่น้ำตก”หวังสร้างแบรนด์ทุเรียนให้เป็นที่รู้จัก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

Sat Jul 18 , 2020
จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม      นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2563 โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ให้มีคำสั่งคณะทำงานในส่วนต่างๆ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งได้แจ้งให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ และสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้น นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำจังหวัดสงขลา เพื่อทำการตรวจสอบติดตามภาวะน้ำไว้ด้วยแล้ว ส่วนหนึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ให้ทางจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุใช้ในการแจ้งเตือนภัย ช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น ให้เกิดผลสำเร็จ และแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดตั้งส่วนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ตามแผนเผชิญเหตุแบ่งเป็น 4 เขตประกอบด้วย เขตที่ 1 ตั้งขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2 […]
จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม