จ.ยะลา เข้มปูพรมตรวจเชิงรุก ลงพื้นที่เอ็กซ์เรย์ทั้งเมือง แสกนทั้ง 40 ชุมชนในจังหวัด

.ยะลา เข้มปูพรมตรวจเชิงรุก ลงพื้นที่เอ็กซ์เรย์ทั้งเมือง 

สำหรับการลงพื้นที่แสกนทั้ง 40 ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 แล้ว เพื่อค้นหาบุคคลที่อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา คณะกรรมการชุมชน อสม. และอาสาสมัครภาคประชาชนร่วมกันทำงานอย่างแข็งขัน เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ซึ่งในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจเป็นจำนวน 33,843 ราย (เพิ่มจากครั้งล่าสุด 580 ราย) ซึ่งคิดเป็น 90.71% ของประชากรทั้งหมด
ผลการสำรวจพบว่า มีกลุ่มเสี่ยง 14 ราย โดยมาจาก
จังหวัดเสี่ยง จำนวน 11 ราย
กทม.และปริมณฑล จำนวน 3 ราย

โดยยังคงเป็นสถิติที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครยะลามุ่งหวังให้ชาวยะลาพึงตระหนักไว้เสมอว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อยืนยันในจังหวัดยะลา มาจาก “กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านและชุมชน” มากที่สุดถึง 87 ราย จากทั้งหมด 133 รายทีเดียว

เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ไปด้วยกัน ขอความร่วมมือท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้มารายงานตัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านเพื่อลดความเสี่ยงและติดตามอาการ ตลอดจนขอให้ชาวยะลาทุกท่านเคร่งครัดในการป้องกันตนเองด้วย

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครยะลา Yalacity

Next Post

กิจกรรม สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จันทร์ พ.ค. 18 , 2020
กิจกรรม สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จ […]
กิจกรรม สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้