สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 252 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 6,781 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 252 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 6,781 คน

วันที่11 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 252 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีการสัมผัสกันในชุมชน ครอบครัว องค์กร หรือบริษัท ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อ และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการคัดกรองเชิงรุกและติดตามผู้สัมผัสในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้
1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่ง และติดตามค้นหาผู้สัมผัส จำนวน 44 ราย (พนักงาน 16 ราย / ผู้สัมผัส 28 ราย)
2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามค้นหาผู้สัมผัส 5 แห่ง จำนวน 28 ราย (พนักงาน 22 ราย / ผู้สัมผัส 6 ราย)
3.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้สัมผัส ในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) จำนวน 10 ราย
4. ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาในกลุ่มชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัส
(ชุมชนตลาดรถไฟ, ชุมชนบาลาเซาะห์, ตลาดดอนยาง, ตลาดรถไฟ, ตลาด อ.หาดใหญ่, ตลาดเคหะ อ.เมือง, ตลาดสิงหนคร, ชุมชนเก้าเส้ง,สัมผัสชุมชนป้อม 6) จำนวน 26 ราย
5. กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 109 ราย
6. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 ราย (อสม., บุคลากรสาธารสุขและผู้สัมผัส, สัมผัสผู้ป่วยจากต่างจังหวัด, สนง.ประปาสาขาระโนด, สัมผัสเคอรรี่ อ.บางกล่ำ, และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

212240112 1462654467415519 9171286756701447637 N 1
214908625 1462657577415208 5247750155076643220 N

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

เคอร์ฟิวพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดบังคับใช้ 10 จังหวัด เริ่ม 12 ก.ค. 64 ห้ามออกนอกเคหสถาน

Mon Jul 12 , 2021
เคอร์ฟิวพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดบังคับใช้ 10 จังหวัด เริ่ม 12 ก.ค. 64 ห้ามออกนอกเคหสถาน ศบค.บังคับใช้มาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บังคับใช้ 10 จังหวัด (กทม.ปริมณฑล และ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 1. ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี (เคอร์ฟิว) 2. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ 3. กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด 4. ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ 5. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด […]
ปกข่าว 01