สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 327 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 23,685 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 327 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 23,685 คน

วันที่ 15 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 327 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้

1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 192 ราย

– อ.คลองหอยโข่ง 2 ราย

– อ.จะนะ 15 ราย

– อ.เทพา 4 ราย

– อ.นาหม่อม 3 ราย

– อ.บางกล่ำ 1 ราย

– อ.เมือง 9 ราย

– อ.รัตภูมิ 8 ราย

– อ.สทิงพระ 3 ราย

– อ.สะเดา 6 ราย

– อ.สะบ้าย้อย 43 ราย

– อ.สิงหนคร 23 ราย

– อ.หาดใหญ่ 75 ราย

2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมจำนวน 22 ราย

– โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง (ศรีตังโกลฟส์,เซฟสกิน,ถาวรอุตสาหกรรม,ไทยยูเนี่ยน สิงหนคร,แมนเอ,สยามอินเตอร์) รวมจำนวน 22 ราย

3.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด รวมจำนวน 10 ราย

– ชุมชนเก้าเส้ง 4 ราย

– ตลาดสด 90 ไร่ด่านนอก 3 ราย

– ตลาดกองบิน 56 1 ราย

– ตลาดสดพลาซ่า 22 ราย

4.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 10 ราย5.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่น ๆ จำนวน 93 ราย(ร้านสะดวกซื้อ,ท่าเรือน้ำลึกสงขลา,ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด,สภ.หาดใหญ่ และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

241563402 1508118806202418 2111460858679511469 N
241187634 1508118839535748 7387194017960508705 N

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือ 4 องค์กร พัฒนากัญชง กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร พืชเศรษฐกิจใหม่

Thu Sep 16 , 2021
เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือ 4 องค์กร พัฒนากัญชง กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร พืชเศรษฐกิจใหม่ วันที่ 16 ก.ย. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยพืชเศรษฐกิจใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด และวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายอลงกต น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด และนายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา เป็นผู้ลงนาม MOU โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย  การเซ็น MOU ความร่วมมือ 5 ฝ่าย เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้         1. เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำผลไปต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดเพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่         2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชสมุนไพร เช่น กัญชง กัญชา กระท่อมและฟ้าทะลายโจร เป็นต้น         3. เพื่อร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เช่น กัญชง กัญชา กระท่อมและฟ้าทะลายโจร โดยผลการดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ มีขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากรและทรัพยากร พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และส่งเสริมสุขภาพ ให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและนักศึกษา เป็นต้น อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01