ปชช.กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ธ.กรุงไทยทุกสาขา

ปชช.กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนลงทะเบียนเราชนะ 15 ก.พ. 64 ที่ธ.กรุงไทยทุกสาขา

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ในส่วนของผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยจะมีการแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับชำระค่าสินค้าและบริการต่อไป ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุด ในวันนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบแล้วประมาณ 9 แสนรายที่พร้อมรองรับการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะ

ffe974f25dcb1b7a25f4381761f1a916 small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เราชนะ

Next Post

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจะนะเมืองต้นแบบ

Mon Feb 15 , 2021
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจะนะเมืองต้นแบบ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 1/2564 ตามที่ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อติดตามสภาพปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อันเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กับรัฐบาล โดยเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนั้น ได้มีข้อเสนอจากพวกข้าพเจ้า ดังนี้ 1. ท่านเห็นด้วยกับการตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีองค์ประกอบของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย 2. […]
ปกข่าวใหม่ 01