สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 275 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 4,127 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 275 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 4,127 คน

วันที่ 28 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 275 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้
1.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่ง และผู้สัมผัส จำนวน 95 ราย (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกและชุมชน )
2.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) ในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี และผู้สัมผัส จำนวน 75 ราย
3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง และผู้สัมผัส จำนวน 19 ราย (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับ
บุคคลภายนอกและชุมชน)
4.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 86 ราย (ตลาดทุ่งลุง, ครูโรงเรียนรุ่งโรจน์ฯ อ.จะนะ, ชุมชนเก้าเส้ง, งานแต่งทุ่งยางแดง, ท่าแพขนานยนต์, และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)
ผู้ป่วยทั้งหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ทำการสอบสวนโรคและส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

206794763 1453619644985668 1454973717385165803 N
206667562 1453620101652289 1043318091565077946 N

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

ผู้ว่าฯสงขลา ตรวจเข้มมาตรการการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่รอยต่อ เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

Mon Jun 28 , 2021
ผู้ว่าฯสงขลา ตรวจเข้มมาตรการการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่รอยต่อ เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 28 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ด่านตรวจบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความพร้อมและมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก อย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรการเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดภาคใต้ ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดย ศบค. ได้สั่งปรับพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 10 จังหวัด พื้นที่สถานการณ์ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พร้อมทั้งขอความร่วมมือห้ามเดินทาง เข้า-ออก กทม. และปริมณฑล รวมไปถึง 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ผู้เดินทางจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้นทุกครั้ง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา และคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หากมีอาการไข้ ไอ จาม อุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการควบคุมไว้สังเกต แยกตัว หรือกักกันในพื้นที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเด็ดขาด อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01