ศึกใหญ่ ! 5 พรรคผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมแถลงวิสัยทัศน์เด่น

ศึกใหญ่ ! 5 พรรคผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมแถลงวิสัยทัศน์เด่น

วันที่ 11 มี.ค. 64 ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ งานแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรายนามพรรคที่ลงสมัครแย่งชิงเก้าอี้นายกเทศบาลได้แก่

ณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ ปลัดแป้น ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 1

ดร.ไพร พัฒโน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 2

พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3

นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 4

ประยูร วงศ์ปรีชากร กับ คุณสมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 5

 

 

โดยแต่ละพรรคจะมีเวลาในการพูดนโยบายเด่นในระยะเวลา 10 นาทีเท่ากันทุกพรรค ซึ่งงานในวันนี้ทางสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้งานแถลงวิสัยทัศน์เด่นมีทั้งสมาชิกในพรรคและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ผู้ที่เข้าคูหาเลือกตั้งจะต้องได้รับบัตร 2 ใบ
– หนึ่งใบ สีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี เลือกได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลข
– หนึ่งใบ สีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกหมายเลข
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยการเลือกตั้งในปี 2564 นี้ต้องเป็นไปตามการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อย่างเคร่งครัด

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

โครงการคนละครึ่งเตรียมขยายสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป รอพิจารณาอีกครั้ง

พฤหัส มี.ค. 11 , 2021
 โครงการคนละครึ่งเตรียมขยายสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้ข้อส […]