ศึกใหญ่ ! 5 พรรคผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมแถลงวิสัยทัศน์เด่น

ศึกใหญ่ ! 5 พรรคผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมแถลงวิสัยทัศน์เด่น

วันที่ 11 มี.ค. 64 ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ งานแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีรายนามพรรคที่ลงสมัครแย่งชิงเก้าอี้นายกเทศบาลได้แก่

ณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ ปลัดแป้น ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 1

ดร.ไพร พัฒโน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 2

พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3

นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 4

ประยูร วงศ์ปรีชากร กับ คุณสมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 5

 

11364 ๒๑๐๓๑๑ 6 HATYAITODAY

 

โดยแต่ละพรรคจะมีเวลาในการพูดนโยบายเด่นในระยะเวลา 10 นาทีเท่ากันทุกพรรค ซึ่งงานในวันนี้ทางสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้งานแถลงวิสัยทัศน์เด่นมีทั้งสมาชิกในพรรคและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

11364 ๒๑๐๓๑๑ 3 HATYAITODAY

ผู้ที่เข้าคูหาเลือกตั้งจะต้องได้รับบัตร 2 ใบ
– หนึ่งใบ สีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี เลือกได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลข
– หนึ่งใบ สีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกหมายเลข
155424359 3630259877071681 9049887641025686112 o HATYAITODAY
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) โดยการเลือกตั้งในปี 2564 นี้ต้องเป็นไปตามการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อย่างเคร่งครัด

11364 ๒๑๐๓๑๑ 4 HATYAITODAY

11364 ๒๑๐๓๑๑ 5 HATYAITODAY

11364 ๒๑๐๓๑๑ 2 HATYAITODAY

11364 ๒๑๐๓๑๑ HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

โครงการคนละครึ่งเตรียมขยายสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป รอพิจารณาอีกครั้ง

Thu Mar 11 , 2021
 โครงการคนละครึ่งเตรียมขยายสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป รอพิจารณาอีกครั้ง วันที่ 11 มี.ค. 64 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงคลัง เผยว่า​ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการคนละครึ่ง ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้ คลังกำลังพิจารณาว่า​ คนที่สมควรได้รับสิทธิ์ ควรอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ หรือผู้ได้รับสิทธิเดิม 15 ล้านคน จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่องอัตโนมัติ หรือเปิดลงทะเบียนใหม่ รวมถึงอาจจะเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน”ในปีที่แล้วเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ตลอดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเป็นเท่าไหร่ หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะ ต้องใช้เงินเท่าไร และมีเงินเพียงพอหรือไม่​ ยังไม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าใดเบื้องต้นคาดว่าการดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ ความแตกต่างของโครงการคนละครึ่งเฟส […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01