ขอเชิญคนไทยออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19” ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

   ขอเชิญคนไทยออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19” ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

  กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในปี 2563

ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ประชาชนจะยังคงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 แต่หลายประเภทกิจการได้รับการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ด้วยกิจกรรมออกกำลังกาย ที่หลากหลายและท้าทาย เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย

มหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19” ครั้งนี้ ยังคงดำเนินการภายใต้ campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี” เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และเริ่มสะสมระยะทาง และระยะเวลาจริงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 รวม 60วัน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างยั่งยืน

สมัครเลย เพิ่มเพื่อนในไลน์ @THNVR หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40thnvr

  ขอเชิญคนไทยออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพ "ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19" ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

 

HATYAITODAYNEWS

รูปภาพ : กระทรวงสาธารณสุข

Next Post

ผลการตรวจเชื้อทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 71 นาย

Thu Aug 6 , 2020
ผลการตรวจเชื้อทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 71 นาย   จากการรายงานที่ผ่านมามีการเดินทางเข้าประเทศไทยของกลุ่มทหารในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งวันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมาทหารสหรัฐอเมริกา 71 นาย เดินทางจากกวม โดยเที่ยวบิน OAE6555 เช่าเหมาลำ มาลงที่สนามบินอู่ตะเภา มีการผ่านการคัดกรองตามมาตรการของ ศบค. และทั้งหมดเข้าพักที่โรงแรมคอนราด ซึ่งเป็น Alternative State Quarantine (ASQ) และเป็นการเข้าร่วมการฝึก SFAB SMEE ของกองทัพบก ล่าสุดจากการตรวจสอบผลการตรวจเชื้อ (Swab Test) ของทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ททางโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า  การตรวจสอบกลุ่มแรก 71 นาย  […]
ทหาร