กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

สืบเนื่องจากโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศต่างเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลของบางท่านอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตามทาง หน่วยประชาสัมพันธ์ กรมการส่งเสริมทางการเกษตรนำเสนอวิธีการสำหรับ 2 กลุ่มเกษตรกร อันประกอบด้วย

กลุ่ม 1 ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563 เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
และเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

กลุ่ม 2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
และเปิดให้ยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170

เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร
เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม

ศุกร์ พ.ค. 22 , 2020
โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม ไ […]