ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 รุนแรงในประเทศไทยมากขึ้น การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติการแพร่ระบาดโดยเร็ว จึงต้องประกาศปิดการบินและทางอากาศยานขนส่ง โดยใช้อำนาจตามมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการการบินพลเรือนจึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งโดยสารทำการบินเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.

2.การอนุญาติการบินที่สำนักการบินอนุมัติออกให้ในช่วงเวลาระยะเวลาให้เป็นการยกเลิก

3. ข้อห้ามตามข้อ 1 ไม่รวมถึงอากาศยานดังนี้

3.1 อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในทางทหาร

3.2 อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน

3.3 อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

3.4 อากาศยานที่ทำการบินเพื่อขอความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้กระทบต่อโรคโควิด-19

3.5 อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา

3.6 อากาศยานขนส่งสินค้า

4. ให้ผู้โดยสารที่เดินทางก่อนประกาศบังคับใช้นี้ให้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

สั่งไว้วันที่ 3 เมษายน 2563

นาย จุฬา สุขมานพ (ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

HATYAITODAYNEWS

รูปภาพ/อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

Next Post

หนุ่มประมงตรังกักตัวข้างถนนวอนขอความช่วยเหลือทางอำเภอ

เสาร์ เม.ย. 4 , 2020
หนุ่มประมงตรังกักตัวข้างถนนวอนขอความช่วยเหลือทางอำ […]
หนุ่มประมงตรังกักตัวข้างถนนวอนขอความช่วยเหลือทางอำเภอ