Pgslot

เทศบาลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ปี 64 เทศบาลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ - HATYAITODAY

เทศบาลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ

เทศบาลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ปี 64

เนื่องจาก กรมบัญชีกลางได้ออกมา ชี้แจ้งการจ่ายเบี้ยคนชราและคนพิการที่ล่าช้าไม่ใช่ เพราะ รัฐบาลมีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่เกิดจากกระบวนการทางงบประมาณที่ต้องนำงบส่วนอื่นมาชดเชย และการคำนวณจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในรายละเอียดไม่ได้มีผลกระทบอะไร ยังสามารถเบิกจ่ายได้เหมือนเดิม ส่วนในเดือน ต.ค.2563 ที่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยคนชรานั้นยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอ ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน โดยในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว

ซึ่งงบปรมาณในปี2564 ทางเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีการพิการ ให้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยเลี้ยงชีพตามโครงการของรัฐ ตามเอกสารที่แนบ

อัตราการจ่ายเบี้ยความพิการ และ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    • จ่ายเบี้ยความพิการ จะได้รับ 800 บาท ต่อเดือน
    • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
    • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
    • จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
    • จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 90 ปีได้รับเงิน 1,000 ต่อเดือนเทศบาลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ปี 64

เทศบาลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ปี 64

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลตำบลน้ำน้อย

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Sep 25 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีดังนี้ โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย จากสหรัฐอเมริกา 1 ราย, สิงค์โปร์ 1 รายและคูเวต 1 ราย  เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)       HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย