สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีดังนี้
โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย จากสหรัฐอเมริกา 1 ราย, สิงค์โปร์ 1 รายและคูเวต 1 ราย  เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วยรายใหม่ ราย มาจากต่างประเทศ 3 ผานกรคกรงากพักาท่กัท่รัให้ (State Quarantine) กลับจาก สหรัฐอเมริกา 1 ราย หญิงไทย อายุ 42 ปี แม่บ้าน ถึงไทย 19 ก.ย. 63 เข้าพัก State Quarantine จ.ชลบุรี 23 ก.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อ สิงคโปร์ 1 ราย ชายไทย อายุ 42 ปี รับจ้าง ถึงไทย 18 ก.ย. 63 เข้าพัก State Quarantine จ.ชลบุรี 21 ก.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อ คูเวต 1 ราย ชายไทย อายุ 58 รับจ้าง ถึงไทย 22 ก.ย. 63 เข้าพัก State Quarantine จ.ชลบุรี 22 ก.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อ COVID-19 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111"

 

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

 

Next Post

เตือนอีกครั้ง บุคคลต่างชาติต้องเตรียมเดินทางออกจากไทย ภายในวัน 26 ก.ย 63

Fri Sep 25 , 2020
เตือนอีกครั้ง บุคคลต่างชาติต้องเตรียมเดินทางออกจากไทย ภายในวัน 26 ก.ย 63  กรณีบุคคลต่างสัญชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากวีซ่าหรือหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาภายในวันที่ 26 ก.ย.63 แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. ผู้ถือวีซาระยะสั้น (TR, TS, VOA) และที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่ 26 ก.ย. 2563 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ดังนี้ 1.1 เหตุเจ็บป่วย – ให้นำใบรับรองแพทย์ติดต่อ ตม ในพื้นที่ 1.2 เหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรค เช่น ไม่มีเที่ยวบิน หรือ มีสถานการณ์แพร่ระบาด – ให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อออกหนังสือรับรอง นำไปติดต่อ ตม.ในพื้นที่ “โดยจะอนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน” นอกเหนือจากนี้ไม่อนุญาต 2.ผู้ถือวีซ่าระยะยาว ดำเนินการขออยู่ต่อ ตามเหตุผลของวีซ่าแต่ละประเภท […]
เตือนอีกครั้ง บุคคลต่างชาติต้องเตรียมเดินทางออกจากไทย ภายในวัน 26 ก.ย 63