ประกาศเทศบาลนครสงขลามอบถุงยังชีพเยียวยา (COVID-19) วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลนครสงขลามอบถุงยังชีพเยียวยา (COVID-19) วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลนครสงขลามอบถุงยังชีพเยียวยา (COVID-19) วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

        นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7,259 ครัวเรือน จัดขึ้นตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างต้องปิดกิจการจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือทุพพลภาพ เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู (Subacute) และผู้สูงอายุ ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครสงขลา

กำหนดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ตำรวจสภ.หาดใหญ่เข้ารวบตัวลูกจ้างขโมยรถจักรยานยนต์นายจ้าง 2 คัน หลังถูกออกจากงาน

เสาร์ พ.ค. 23 , 2020
ตำรวจสภ.หาดใหญ่เข้ารวบตัวลูกจ้างขโมยรถจักรยานยนต์น […]
ตำรวจสภ.หาดใหญ่เข้ารวบตัวลูกจ้าง ขโมยรถจักรยานยนต์นายจ้าง 2 คัน หลังถูกออกจากงาน