สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 กรมเจ้าท่าสงขลา จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4  จัดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว

วันที่ 12 ก.ค. 63  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ประธานเปิดโครงการเจ้าท่าปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20 ล้านตัว ที่บริเวณป่าชายเลนพื้นที่อนุรักษ์เพื่ออภิบาลสัตว์น้ำ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 4 นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนายณัฐชัย พลเกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงน้ำที่ 4 เผยว่า ร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เป็นร่องน้ำที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 4 ได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค

สงขลา

และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการขุดร่องน้ำกลางทะเลสาบสงขลา เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบตอนล่าง และเพื่อส่งเสริม และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพิ่มมากขึ้น เกิดความผูกพันอันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

สงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

เปิดแล้ว "งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา" ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

Sun Jul 12 , 2020
เปิดแล้ว “งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา” วันที่ 11 ก.ค. 63  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนสนใจ เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP ภาคใต้ จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดสงขลา และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก 01