ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย.63 (พื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา)

ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย.63 (พื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา)

  เนื่องจากวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 63 นั้นในพื้นที่อ.หาดใหญ่และอ.เมืองสงขลา จะเป็นพื้นที่ในการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (สอบ ก.พ.) ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบ จำนวนประมาณ 40,000 คน

จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงและวางแผนการเดินทางในบริเวณพื้นที่สนามสอบในอ.หาดใหญ่และ อ.สงขลา ในช่วง 2 เวลานี้ คือ ช่วงเช้า 09.00-12.00 น./ช่วงบ่าย 14.00-17.00 น.

  • สนามที่สอบในอำเภอหาดใหญ่

– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
– โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค
– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (บ้านพรุ)
– โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
– โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
– วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
– วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • อำเภอเมืองสงขลา

– โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
– วิทยาัยเทคโนโลยีสงขลา
– โรงเรียนวรนารีเฉลิม
– โรงเรียนมหาวชิราวุธ
– โรงเรียนแจ้งวิทยา
– วิทยาลัยอาชีวศึกษษสงขลา
– วิทยาลัยเทคโนโลีวชิราโปลีสงขลา
– โรงเรียนวชิรานุกุล

ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ย.63 (พื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา)

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”

Sat Sep 26 , 2020
แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”  ไทยคู่ฟ้า เริ่มแล้วครับกับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ให้กับเกษตรกร และคนทั่วไปสามารถเข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวไปเพาะปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จำนวน 200,000 ชุด โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา […]
แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”