แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”

แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”

 ไทยคู่ฟ้า เริ่มแล้วครับกับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ให้กับเกษตรกร และคนทั่วไปสามารถเข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวไปเพาะปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จำนวน 200,000 ชุด โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน

เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing

 

แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19”

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Next Post

 ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Sat Sep 26 , 2020
 ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา      วันนี้ (วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมหาดใหญ่ซิกเนเจอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดงขลา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมร่วม 50 คน สำหรับประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย อาทิ 1.การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา 2.การขุดลอกทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะร่องน้ำบริเวณปากทะเลสาบ ให้มีความลึกที่เพียงพอ เพื่อให้การไหลของน้ำมีความคล่องตัว สร้างความสมดุลย์ของธรรมชาติ 3.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าคัดแยกขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ (ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลควนลัง ทางไปสนามบิน) คุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภา และคลองแห […]
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา