รอรับเลย คลังทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว ขยายเวลาเฟส 3 ไปอีก 6 เดือน

โควิด-19

คลังทยอยโอนเงินช่วยเยียวยา 5,000 บาทแล้ว คาดว่า วันนี้สามารถโอนถึง 2 แสนคน 

วันที่ 8 เมษายนนี้ เป็นวันแรก ธนาคารกรุงไทยเริ่มทยอยเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จำนวน 280,000 คน และวันที่ 9 เมษายน จำนวน 753,000 คน และวันที่ 10 เมษายน จำนวน 644,000 คน ขณะที่ ครม.ยังได้อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาเฟส 3 ขยายเวลาการโอนเงินช่วยเหลือออกไปอีกเป็น 6 เดือน หลังได้และส่ง SMS หรืออีเมล์

ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังยังแนะวิธีการใช้หน้าเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com  ดังนี้

ผู้ลงทะเบียนสามารถเปิดเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ไปยังเมนู “ตรวจสอบสถานะ” เพื่อเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา ดำเนินขั้นตอนถึงไหนแล้ว ด้วยการกรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน และวัน เดือน ปีเกิดของผู้ลงทะเบียน เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ เพื่อรับทราบขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS ในวันที่ 9 เมษายนนี้

อย่างไรก็ตามตอนนี้หน้าธนาคารกรุงไทยในจ.สงขลา ของสาขาหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนมาตรวจสอบเงินว่าเข้าบัญชีหรือยัง

เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com

โควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : เราไม่ทิ้งกัน.com

Next Post

พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19

Wed Apr 8 , 2020
พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19             นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ธ.ก.ส. จึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท โดยกำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ไม่ต้องใช้หลักประกันและสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท […]
พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19