จ.สงขลา ชาวบ้านชุมชนควนมีดเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกหิน ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ – ถนนชำรุดเสียหาย

จ.สงขลา ชาวบ้านชุมชนควนมีดเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกหิน ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ – ถนนชำรุดเสียหาย

จากที่ได้มีการรายงานข่าวในวันที่ 11 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านควนมีด ม.2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา และทางศูนย์ดำรงธรรมได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหารถบรรทุกหินจากเหมืองต่าง ๆ ซึ่งวิ่งผ่านชุมชนบ้านควนมีด ส่งผลให้เกิดปัญหา อาทิ ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งทางเสียง ฝุ่นละออง ถนนชำรุดเสียหายนั้น ต่อมาในวันที่ 21 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้อีกครั้ง โดยนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองหิน ร่วมปรึกษาหามาตรการป้องกันผลกระทบจากรถบรรทุกหินวิ่งผ่านชุมชนหมู่ที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

สำหรับการร่วมปรึกษาหารือครั้งนี้สืบเนื่องจากศาลปกครองสงขลาได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้ผู้ประกอบการและหรือคู่ค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขในแผนผังโครงการทำเหมืองในเรื่องเส้นทางคมนาคม กล่าวคือ ระงับการใช้เส้นทางผ่านชุมชนบ้านควนมีด ไปใช้ทางแยกป่าชิง ม.1 ต.ป่าชิง เนื่องจากการใช้เส้นทางข้างต้นของรถบรรทุกอาจจะส่งผลกระทบเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกลับมาใช้เส้นทางตามเงื่อนไข คือ บ้านป่าชิง โดยมีระยะทางจากจุดข้ามทางรถไฟไปยังเหมืองต่าง ๆ ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งอำเภอจะนะจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อาศัย และหรือใช้เส้นทางดังกล่าว ตลอดจนมาตรการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคงจะต้องทำถนนเลี่ยงชุมชน โดยศูนย์ดำรงธรรม ฯ ได้นัดหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ

จากที่ได้มีการายงานข่าวในวันที่ 11 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านควนมีด

จากที่ได้มีการายงานข่าวในวันที่ 11 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านควนมีด

จากที่ได้มีการายงานข่าวในวันที่ 11 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านควนมีด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรม

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ถึงเดือนตุลาคมนี้

Mon Sep 21 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ถึงเดือนตุลาคมนี้ วันที่ 21 ก.ย. 63 เทศบาลนคราหาดใหญ่ ประกาศประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เนื่องจากแต่ติดช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หน่วยราชการต่างๆ ไม่ได้เปิดรับการชำระภาษี 1) การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี จากเดิม >> ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็น >> ภายในเดือนตุลาคม 2563 2) การผ่อนชำระขยายเวลาจากเดิม เป็น งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 งวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2563 3) การมีหนังสือแจ้งเตือน (ภาษีค้างชำระ) จากเดิม >> ภายในเดือนกันยายน 2563 เป็น […]
เทศบาลนคราหาดใหญ่ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ถึงเดือนตุลาคมนี้