เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

beach

เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

      นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามได้มีการผ่อนปรนให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งเห็นว่าการผ่อนปรนดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้

ดังนั้นจึงได้กำชับให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาด ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้นำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ประเภทกิจกรรมและสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถีและพื้นที่ชายหาด 4 ด้าน คือ

– เชิงพื้นที่ ในบริเวณพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถีให้พิจารณาแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม ให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายได้อย่างถูกสุขลักษณะ และในพื้นที่ชายหาดให้พิจารณาแบ่งการใช้พื้นที่เป็นสัดส่วน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตามมาตรการที่กำหนด

เชิงกฎหมาย การอนุญาตอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่สาธารณะต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

– เชิงเศรษฐกิจ การดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง นอกจากเน้นมิติด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยแล้ว ให้พิจารณามิติด้านเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ

– เชิงผู้ได้รับผลกระทบ การจัดระเบียบในที่สาธารณะให้ดำเนินการ ภายใต้อนุกรรมการการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งผู้แทนผู้ค้าในบริเวณที่ได้รับผลกระทบและ ผู้แทนประชาคมในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากับคณะอนุกรรมการด้วย

เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เที่ยวชายหาดการ์ดอย่าตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

จังหวัดยะลา ตรวจเข้มหลังประชาชนทยอยเดินทางข้ามจังหวัด

Sun Jun 7 , 2020
จังหวัดยะลา ตรวจเข้มหลังประชาชนทยอยเดินทางข้ามจังหวัด วันที่ 7 มิ.ย. 63 เจ้าหน้าที่ ที่ด่านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ยังคงตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ระหว่างจังหวัดอย่างเข้มงวด หลังจากที่มีการผ่อนปรนให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันหยุดของการทำงานของพี่น้องประชาชน ทำให้มีรถที่เดินทางค่อนข้างหนาแน่นกว่าปกติ ซึ่งเจ้าหน้าประจำด่าน มีมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ขับรถตลอดจนผู้โดยสารภายในรถ ซึ่งทุกคนจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย หากพบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่จะมีการตักเตือนพร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้ รวมทั้งการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ในการที่จะเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่อื่น ๆ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.ยะลา   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิด-19