เริ่มแล้ว !! Big Cleaning Day ทำความสะอาดเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา

เริ่มแล้ว !! Big Cleaning Day ทำความสะอาดเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา

วันที่ 5 ตุลาคม 2563  ที่บริเวณประติมากรรมหางพญานาค ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร พนักงานจากทุกสำนัก/กองร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ พร้อมทั้งมีการล้างฟุตบาทและถนนชลาทัศน์

โดยทางเทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนชลาทัศน์) ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดและแก้ปัญหาขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนชลาทัศน์) ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดและแก้ปัญหาขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนชลาทัศน์) ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดและแก้ปัญหาขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย

Mon Oct 5 , 2020
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย วันที่ 5 ต.ค.63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับให้ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ได้เข้าพักชั่วคราวกรณีประสบอุทกภัย โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ จำนวน 6 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างได้รับงบประมาณจากเงินพระราชทานเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว และ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมกราคม พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้พักอาศัย HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook […]
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย