ผู้ที่ร่วมงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้ไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน

ผู้ที่ร่วมงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้ไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น และผู้จัดได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ทบทวนคำสั่งดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาและมีคำสั่งยืนให้ปิดพื้นที่ตามคำสั่งเดิม ซึ่งผู้จัดงานได้ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วนั้น

ผู้จัดงานน้อมรับฟังและปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ขัดขืน โดยขณะนี้ผู้จัดได้ดำเนินการจัดให้ผู้เข้าชมภายในงานทยอยออกจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 และเพื่อไม่ให้เกิดการชุลมนโกลาหลของผู้เข้าร่วมงานภายในพื้นที่ ผู้จัดจึงขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทยอยออกจากพื้นที่
ผู้ที่ร่วมงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้ไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน

ทั้งนี้ทางกรมควบคุมโรค ขอแจ้งผู้ร่วมงานคอนเสิร์ต 12 ธ.ค.2563 ที่เขาใหญ่ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เข้าไปในงานคอนเสิร์ตดังกล่าว หากท่านมีอาการสงสัยว่าป่วย ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือหายใจเหนื่อย

  1. ให้สวมหน้ากาก
  2. หลีกเลี่ยงไม่ใกล้ชิดผู้อื่น
  3. รับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลทุกแห่ง พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

และสำหรับท่านที่ยังไม่มีอาการให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรค

  1. สวมหน้ากาก
  2. ล้างมือ
  3. เว้นระยะห่าง
  4. สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 ระบาดภายในประเทศ

Big Mountain

อ้างอิงจาก : Big Mountain Music Festival , กรมควบคุมโรค

Next Post

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง

Tue Dec 15 , 2020
เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง   วันนี้ 15/12/63 ทางเทศบาลนครสงขลาได้ออกประกาศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ผู้เตรียม ผู้ปรุง ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์) ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา  โดยผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัส ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานทที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน […]
เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง