เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง

  วันนี้ 15/12/63 ทางเทศบาลนครสงขลาได้ออกประกาศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ผู้เตรียม ผู้ปรุง ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์) ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
2020 12 b451dcd67b26b0d HATYAITODAY
 โดยผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัส ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานทที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.songkhlacity.go.th/2020/news/detail/9979  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-7431-1015 ต่อ 126
อ้างอิงจาก : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. 63

Tue Dec 15 , 2020
แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. 63 เมื่อคืนนี้ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สั่งกำลังทุกส่วน เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้านและเขตเมือง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงลงมาเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกพื้นที่เขตเมืองให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังหมู่บ้าน ดูแลควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน ก่อนจะร่วมปรุงอาหารและล้อมวงทานข้าวร่วมกับกำลังพล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้กันขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มั่นใจและ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ […]
แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. 63