ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น

ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด ยืนอ่านเเถลงการณ์ประชาชนรักษ์หาดมหาราช ฉบับที่ 2 บริเวณริมชายหาดเพื่อสร้างจุดยืนเเละข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่นริมคาบสมุทรสทิงพระ โดยชาวบ้านในพื้นที่มีความห่วงต่อโครงการดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรหาดทรายอันเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประชาชนในพื้นที่และคนรุ่นหลัง เพราะเนื่องจากหาดมหาราชคือชีวิตและที่ทำมาหากินตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเพราะล้วนแต่ประกอบอาชีพชาวประมง

เครือข่ายรักษ์หาดมหาราช ได้ดำเนินการร้องเรียน เรียกร้องต่อผู้มีอำนาจทั้งหลาย ด้วยวาจา และลายลักอักษร การยืนหนังสือกว่า 10 ฉบับ ต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวและระงับโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรหาดทรายหาดมหาราช ขอแถลงการณ์จุดยืนและข้อเรียกร้องเพื่อการรักษาและคุ้มครองหาดมหาราชไว้ให้เป็นหาดธรรมชาติและเป็นมรดกของลูกหลานชาวสทิงพระ ดังนี้
1. เรียกร้องให้รัฐบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดมหาราชโดยเร็วที่สุด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่มีความต้องการโครงการและโครงการนี้ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งทำลายหาดทรายที่ประชาชนรัก
2. เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนรับฟังเรียงของประชาชน ขอให้ท่านตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดมหาราชในปีงบประมาณ 2564 ออกไปทั้งหมด
3. เรียกร้องกรมโยธาธิการและผังเมือง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการไว้และฟื้นฟูสภาพชายหาดให้กลับมาเป็นดังเดิมด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ในการปกป้องทรัพยากรหาดทราย เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดมหาราช และผู้มีหัวใจรักหาดทราย ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายในสังคมได้รับฟังและปฏิบัติตามเสียงของประชาชน และเพื่อยืนหยัดต่อสู้ปกป้องหาดมหาราช ชายหาดประวัตศาสตร์ของคนคาบสมุทรสทิงพระ และรักษาวิถีชีวิตอันงดงามและสมบูรณ์ของชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์หาดคาบสมุทรสทิงพระมาอย่างช้านาน เราจะไม่ยอมให้มีกำแพงกันคลื่นหาดมหาราช
ทั้งนี้จึงขอให้กรมโยธาธิการเละผังเมือง ได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราชระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และเรียกร้องให้สภาผู้เเทนราษฎรตัดงบประมาณก่อสร้างโครงการทั้งหมด

เเละรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการไปเเล้ว เเละฟื้นฟูสภาพเเวดล้อมชายหาดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Beach for life

Next Post

จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

Mon Sep 21 , 2020
จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ วันที่ 21 ก.ย. 63 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม โดยหัวข้อเรื่องในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และหนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง หลังจากสถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลาย ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวนับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว  กระตุ้นให้คนในพื้นที่เห็นความสำคัญในการท่องเที่ยวชุมชุน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนชนจังหวัดสงขลา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ แกรนด์แคนยอนที่เกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ เหมืองลิวง อำเภอจะนะ เขาเล่ อำเภอสะเดา ชุมชนปาดังกับการท่องเที่ยววิถีเกษตรสวนลุงใหญ่ อำเภอสะเดา ควนคันหลาว อำเภอนาหม่อม การส่งเสริมอัตลักษณ์มโนราห์เพื่อการทำสินค้าท่องเที่ยวชุมชนบ้านขาว อำเภอระโนด […]
จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ