ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น

ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด ยืนอ่านเเถลงการณ์ประชาชนรักษ์หาดมหาราช ฉบับที่ 2 บริเวณริมชายหาดเพื่อสร้างจุดยืนเเละข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่นริมคาบสมุทรสทิงพระ โดยชาวบ้านในพื้นที่มีความห่วงต่อโครงการดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรหาดทรายอันเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประชาชนในพื้นที่และคนรุ่นหลัง เพราะเนื่องจากหาดมหาราชคือชีวิตและที่ทำมาหากินตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเพราะล้วนแต่ประกอบอาชีพชาวประมง

เครือข่ายรักษ์หาดมหาราช ได้ดำเนินการร้องเรียน เรียกร้องต่อผู้มีอำนาจทั้งหลาย ด้วยวาจา และลายลักอักษร การยืนหนังสือกว่า 10 ฉบับ ต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวและระงับโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรหาดทรายหาดมหาราช ขอแถลงการณ์จุดยืนและข้อเรียกร้องเพื่อการรักษาและคุ้มครองหาดมหาราชไว้ให้เป็นหาดธรรมชาติและเป็นมรดกของลูกหลานชาวสทิงพระ ดังนี้
1. เรียกร้องให้รัฐบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดมหาราชโดยเร็วที่สุด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่มีความต้องการโครงการและโครงการนี้ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งทำลายหาดทรายที่ประชาชนรัก
2. เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนรับฟังเรียงของประชาชน ขอให้ท่านตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดมหาราชในปีงบประมาณ 2564 ออกไปทั้งหมด
3. เรียกร้องกรมโยธาธิการและผังเมือง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการไว้และฟื้นฟูสภาพชายหาดให้กลับมาเป็นดังเดิมด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ในการปกป้องทรัพยากรหาดทราย เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดมหาราช และผู้มีหัวใจรักหาดทราย ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายในสังคมได้รับฟังและปฏิบัติตามเสียงของประชาชน และเพื่อยืนหยัดต่อสู้ปกป้องหาดมหาราช ชายหาดประวัตศาสตร์ของคนคาบสมุทรสทิงพระ และรักษาวิถีชีวิตอันงดงามและสมบูรณ์ของชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์หาดคาบสมุทรสทิงพระมาอย่างช้านาน เราจะไม่ยอมให้มีกำแพงกันคลื่นหาดมหาราช
ทั้งนี้จึงขอให้กรมโยธาธิการเละผังเมือง ได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราชระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และเรียกร้องให้สภาผู้เเทนราษฎรตัดงบประมาณก่อสร้างโครงการทั้งหมด

เเละรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการไปเเล้ว เเละฟื้นฟูสภาพเเวดล้อมชายหาดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Beach for life

Next Post

จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

จันทร์ ก.ย. 21 , 2020
จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนั […]
จ.สงขลา เดินหน้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ