ครม. เคาะอนุมัติงบเพิ่มเติม เงินประกันชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม 3 เดือน

ครม. เคาะอนุมัติงบเพิ่มเติม เงินประกันชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม 3 เดือน

   ในด้านสวนยางพารา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ให้จนครบ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการแล้ว จำนวน 1,312,871 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,422 ล้านบาท ***ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังตกค้างได้ทันที แล้วเสร็จไม่เกินกันยายน 2563 นี้****

ในด้านสวนปาล์ม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2563 โดยพิจารณาและมีมติสำคัญที่ส่งผลต่อรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และการยกระดับราคาปาล์มน้ำมัน  มีมติให้ขยายโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563 ออกไปอีก 3 เดือน และเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน

นอกจากนี้ ยังมีมติให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นการชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้กระทรวงพลังงาน เร่งสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ให้กับผู้บริโภค และสถานีบริการ เพื่อจะดำเนินการพิจารณายกเลิกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นดีเซลฐานของประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

ครม. เคาะอนุมัติงบเพิ่มเติม เงินประกันชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม 3 เดือน

ครม. เคาะอนุมัติงบเพิ่มเติม เงินประกันชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม 3 เดือน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

Thu Aug 20 , 2020
เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19     วันนี้ (20 ส.ค. 63) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสงขลา จำนวน 88 ราย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษตั้งแต่รุ่งสาง โดยได้แยกย้ายเข้าตรวจค้นเรือนนอน ตู้เก็บสิ่งของ และอาคารสถานที่ภายในเรือนจำอย่างละเอียด นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคมสังคมต่อการพัฒนาประเทศและความสงบสุข ของประชาชน นำไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ผ่านมาทำให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน   สำหรับเรือนจำจังหวัดสงขลา มีภารกิจด้านการควบคุม ผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด บางคนมีอิทธิพลด้านการเงินและมีเครือข่ายภายนอกเรือนจำเป็นจำนวนมาก อาจพยายามลักลอบใช้เรือนจำเป็นฐานการสั่งซื้อ ซื้อขายยาเสพติด โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อกลางในการติดต่อกับเครือข่ายภายนอกเรือนจำและ อาจลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจำ ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสงขลา […]
เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19