เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

    วันนี้ (20 ส.ค. 63) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสงขลา จำนวน 88 ราย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษตั้งแต่รุ่งสาง โดยได้แยกย้ายเข้าตรวจค้นเรือนนอน ตู้เก็บสิ่งของ และอาคารสถานที่ภายในเรือนจำอย่างละเอียด

นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคมสังคมต่อการพัฒนาประเทศและความสงบสุข ของประชาชน นำไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ผ่านมาทำให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

  สำหรับเรือนจำจังหวัดสงขลา มีภารกิจด้านการควบคุม ผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด บางคนมีอิทธิพลด้านการเงินและมีเครือข่ายภายนอกเรือนจำเป็นจำนวนมาก อาจพยายามลักลอบใช้เรือนจำเป็นฐานการสั่งซื้อ ซื้อขายยาเสพติด โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อกลางในการติดต่อกับเครือข่ายภายนอกเรือนจำและ อาจลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจำ

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้ามที่อาจจะถูกลักลอบเข้ามาในเรือนจำให้หมดไป พร้อมทั้งทำการสุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติด เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

เรือนจำสงขลา ตรวจค้นเรือนจำเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลังโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง.ประชาสัมพันธ์สงขลา

Next Post

ราชกิจจานุเบกษาเตรียมขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินรอบที่ 5 ถึงวันที่ 30 กันยายน 63 นี้

Thu Aug 20 , 2020
ราชกิจจานุเบกษาเตรียมขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินรอบที่ 5 ถึงวันที่ 30 กันยายน 63 นี้ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เผยว่าในวันนี้มีมติต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อโดยการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นรอบที่ 5 แล้วตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ซึ่งครั้งนี้จะต่อขยายเพื่อครอบคลุมไปทั้งเดือนกันยายน ส่วนการประเมินสถาการณ์การชุมนุมของนักศึกษาของหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้น พล.อ.สมศักดิ์ เผยต่อว่าการชุมนุมนั้นเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ยังยืนยันว่าจะไม่มีการนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาบังคับใช้กับการชุมนุม แต่หากการชุมนุมเป็นไปตามกรอบกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าจะกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศส่วนกรณีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางกลับจากประเทศตรวจพบที่ รพ.รามาฯ นั้น ขอให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกันกับการพิจารณาทบทวนมาตรการใหม่ ซึ่งในวันศุกร์นี่จะมีการประชุมในเรื่องที่มีการผ่อนคลายมาตรการไปแล้วทั้งการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงการอนุญาตให้เข้าชมกีฬ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับทั้ง 3 กรณีที่ผ่อนปรนไปแต่ต้องสืบส่วนต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สภาความมั่นคงแห่งชาติ […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01