คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดยาว 2 ช่วง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดยาว 2 ช่วง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมีมติเห็นชอบประกาศให้วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย.และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย.63 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมเพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วันตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พ.ย. 63 และเห็นชอบประกาศให้วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.63 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. 63 เพื่อให้ประชาชนในประเทศท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดยาว 2 ช่วง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : คณะรัฐมนตรี

Next Post

ยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ อนุมัติเงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

Tue Sep 22 , 2020
ยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ อนุมัติเงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว     ก่อนหน้านี้ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. จำนวนประมาณ 1 ล้าน 5 หมื่นคน เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม -กันยายน 2563 วงเงินรวม 3,622 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง คือ รอบเดือนมีนาคม -มิถุนายน จะจ่ายรวมทีเดียว 4 เดือน จำนวน 2,000 บาทต่อคน และรอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน จะจ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน […]
ยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ อนุมัติเงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว