ยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ อนุมัติเงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

ยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ อนุมัติเงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

    ก่อนหน้านี้ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. จำนวนประมาณ 1 ล้าน 5 หมื่นคน เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม -กันยายน 2563 วงเงินรวม 3,622 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง คือ รอบเดือนมีนาคม -มิถุนายน จะจ่ายรวมทีเดียว 4 เดือน จำนวน 2,000 บาทต่อคน และรอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน จะจ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน

ซึ่งเมื่อวานนี้ (21/9/63) ทางเฟซบุ๊ก “กระทรวงสาธารณสุข” ได้โพสต์ข้อความ แสดงความยินดีกับอสม.ทั่วประเทศ พร้อมภาพ แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก กระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า ” ดีเดย์ 21 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี กดปุ่มโอนเข้าบัญชี อสม.3500 บาท ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ หน้าที่สำคัญของ อสม. ยังเป็นหมอประจำบ้าน เป็นหมอประจำตัวคนแรกของคนในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ช่วยหมออีก 2 คนคือ หมอสาธารณสุข ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระบบปฐมภูมิ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ หน่วยสาธารณสุขเทศบาล/ คลินิกอบอุ่นในกทม. และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมทำงานเป็นทีมสุขภาพที่เป็นระบบ มีพื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลบุคคล และการสื่อสารที่ชัดเจน ถือเป็น “มิตรแท้ใกล้ตัว ใกล้ใจ” ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศให้มีความมั่นคง

ยินดีกับอสม. ทั่วประเทศ เงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขอบคุณและชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์แห่งจิตอาสา ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นด่านหน้าสำคัญในการเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ป้องกันโรคโควิด-19 จนได้รับการยอมรับยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก ในส่วนของรัฐบาลได้สนับสนุนค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยให้กับ อสม. 1,054,729 คน เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ก.ย. 63 และยังพร้อมสนับสนุนการทำงานดูแลชาว อสม. ให้ดีที่สุดต่อไป โดยหวังว่าพลังความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี

ยินดีกับอสม. ทั่วประเทศ เงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

ยินดีกับอสม. ทั่วประเทศ เงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

ยินดีกับอสม. ทั่วประเทศ เงินพิเศษ 3,500 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กระทรวงสาธารณสุข / ไทยคู่ฟ้า

Next Post

ศาลปกครองสงขลา มีคำพิพากษาคดีโฮมสเตย์ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเผยเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

Tue Sep 22 , 2020
ศาลปกครองสงขลา มีคำพิพากษาคดีโฮมสเตย์ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเผยเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ศาลปกครองสงขลามีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา) ซึ่งมีคำสั่งไม่อนุญาตปลูกสร้างและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนโฮมสเตย์ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔) ที่มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางประธานชมรมโฮมสเตย์ เกาะยอ จ.สงขลาได้รับหนักสือจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลาและได้ยื่นอุทธร์ตามคำสั่งของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลาในเรื่องการรื้อถอนโฮมสเตย์ เกาะยอ  สำหรับโฮมสเตย์ เกาะยอนั้นเป็นการปลูกสร้างโดยรุกล้ำทะเลสาบสงขลา บริเวณพื้นที่เกาะยอมีโฮมสเตย์ เกาะยอประมาณ 70 หลัง อย่างไรก็ตามตอนนี้อยู๋ขั้นตอนของการเจรจาและชั้นศาล หากเรื่องมีการอัปเดตเพิ่มเติมทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์จะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ศาลปกครองสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปลูกสร้างโดยรุกล้ำทะเลสาบ